Europos Sąjungos Darbo laiko direktyva (2003/88/EB) nustato minimalias bendras taisyklės, siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbe, kuriuos pagal nacionalinius įstatymus ir bendrus susitarimus turi gerbti visos ES šalys narės. Minimalios taisyklės, nustatytos Darbo laiko direktyvoje, yra: ·         Savaitinis darbo laiko limitas: darbuotojų negalima reikalauti dirbti vidutiniškai daugiau kaip 48 valandas per savaitę (įskaitant viršvalandžius ir budėjimo laiką); ·         Minimalus darbuotojams nustatytas dienos arba savaitės poilsio laikas (darbuotojai turi teisę į minimalų 11 valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio laiką per parą ir į nenutrūkstamą

Nuo š. m. liepos 1 d. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, siekiančios diegti inovacijas, jau galės teikti paraiškas gauti inovacinį čekį. Ūkio ministras Dainius Kreivys įsakymu patvirtino priemonės „Inovaciniai čekiai“ schemos taikymo tvarkos aprašą, pagal kurį galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA), norint gauti inovacinį čekį. Inovaciniai čekiai skirti paskatinti verslą naudotis mokslo sprendimais, t. y. kurti naujus rinkoje paklausą turinčius produktus, technologijas ir paslaugas. Taip sustiprės mokslo ir verslo ryšys, moksliniai tyrimai atitiks verslo poreikius. Patvirtinti dviejų rūšių

Naujos ES taisyklės padės užsienyje mobiliaisiais telefonais besinaudojantiems žmonėms išvengti milžiniškų sąskaitų už naršymą internete ir duomenų parsisiųsdinimą.   Nuo liepos 1 d. Europos mobiliųjų telefonų bendrovės privalo nutraukti paslaugų teikimą savo klientams, jei per mėnesį suma, už kurią perduota duomenų naudojantis tarptinkliniu ryšiu, pasiekia 50 eurų, nebent jie būtų aiškiai sutikę mokėti daugiau.   Didžiausia kaina, kurios viena telekomunikacijų bendrovė gali pareikalauti iš kitos už duomenų atsisiuntimą arba įkėlimą, mažinama nuo 1 euro iki 80 centų už megabaitą.   Nustačius šiuos apribojimus, šią vasarą kitose

Ataskaitoje  remiamasi 2008 m. mokesčių įmokomis, tad visas krizės poveikis dar nėra aiškus.   Kad vaizdas būtų išsamesnis, taip pat nagrinėjama, kaip dėl krizės pakito mokesčių politika, atsižvelgiama jau ir į šį pavasarį įvestas priemones.   2008 m. bendra mokesčių našta Europos gyventojams sumažėjo, taip atsitiko daugiausia dėl sumažintų įmonių ir gyventojų mokesčių vyriausybėms stengiantis sušvelninti ekonominio nuosmukio poveikį. Bet palyginti su kitomis pasaulio šalimis, vidutinė mokesčių našta 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse tebėra didelė, nes reikia išlaikyti dideles socialinės apsaugos sistemas.   Nepanašu, kad ši

Padidinus finansavimą pernai pavyzdinėje ES švietimo ir mokymo programoje dalyvavo daugiau studentų nei kada nors anksčiau.   2008-2009 m. ES stipendiją studijoms arba stažuotėms užsienyje gavo beveik 200 000 studentų - 8,7 % daugiau negu per ankstesnį finansavimo laikotarpį.   Programos "Erasmus" biudžetą padidinus 12 % smarkiai padidėjęs dalyvių skaičius rodo, kad studentai mielai naudojasi jiems teikiamomis galimybėmis. Padidėjo ir vidutinė mėnesinė stipendija (dabar - 272 eurai), taigi studentai gyvenimui gauna šiek tiek daugiau pinigų nei anksčiau.   "Erasmus" - viena iš populiariausių ES programų. Joje

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato B direktoratas (Vartotojų politika) pradeda viešąsias konsultacijas dėl Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EC (toliau vadinama – BGSD) peržiūrėjimo. Šios konsultacijos tikslas – surinkti nuomones ir informaciją apie įvairias BGSD taikymo problemas ir įvertinti Komisijos numatytus veiksmus. Konsultacija apima standartizavimo procedūros, numatytos BGSD, klausimus, skirtingų vartojimo gaminių saugos vertinimų suderinimą, rinkos priežiūros sistemą ir suderinimą su laisvo  prekių judėjimo paketu ir t.t. Išsamesnę informaciją galite rasti pridedamame dokumente: „Numatytų veiksmų, skirtų pagerinti ES bendrąjį gaminių saugos

ES valstybių vadovų siekis - atkurti pasitikėjimą Europos finansiniu stabilumu ir gerinti ekonomikos valdymą. ES lyderiai nusprendė viešai paskelbti šiuo metu atliekamų Europos bankų patikimumo testų rezultatus. Taip siekiama įtikinti rinkų dalyvius, kad, nepaisant šalis slegiančios skolų naštos, blokas yra finansiškai stabilus. Šių testų tikslas - nustatyti, ar bankai atsparūs ekonominiams sukrėtimams. Be to, vadovai susitarė griežčiau prižiūrėti vyriausybes, išleidžiančias daugiau, nei gali sau leisti. Taisyklių laužytojams numatytos naujos sankcijos, ketinama atidžiau stebėti skolų lygį ir šalių ekonomikos politiką. Kad būtų įgyvendintas

Paskelbtos naujos „Eurobarometro“ ataskaitos duomenimis, beveik 80% europiečių teigia besidomintys moksliniais atradimais ir technologijų plėtra (plg. - 65% domisi sportu). Daugiau kaip 70% europiečių mano, kad ateityje daugiau dėmesio bus skiriama ES finansuojamiems moksliniams tyrimams. 57% yra įsitikinę, kad mokslininkai turėtų labiau informuoti apie savo darbą, o 66% tiki, kad vyriausybės turėtų labiau skatinti jaunuolius domėtis mokslu. Dauguma europiečių pripažįsta mokslo naudą ir svarbą, bet daugelis taip pat teigia nerimaujantys dėl naujų technologijų keliamų pavojų ir dėl galios, kurią mokslininkams suteikia

Birželio 17 d. Briuselyje Europos valstybių vadovai priėmė strategiją „Europa 2020“ – naują dešimties metų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, kuri skatina struktūrines reformas. Europos Vadovų Tarybos susitikime jie taip pat dar kartą patvirtino esantys pasiryžę užtikrinti fiskalinį tvarumą ir finansinį stabilumą bei susitarė dėl poreikio sustiprinti ekonominės politikos koordinavimą. Siekdamos įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurioje numatyti penki pagrindiniai kiekybiniai tikslai, ateinančiais mėnesiais valstybės narės svarstys, kaip būtų galima sutelkti konkrečias politikos priemones siekiant atverti Europos Sąjungos augimo potencialą,

Dažnai matome, kad mūsų perkami produktai yra pažymėti CE ženklu. Ar žinome, ką jis iš tikrųjų reiškia? Išsikėlusi šūkį „Europos rinka su CE ženklu – jūsų rinka!“, Europos Komisija pradeda  informavimo kampaniją. CE ženklas rodo, kad gaminys atitinka visus ES teisės aktų keliamus reikalavimus, todėl juo gali būti prekiaujama visoje ES. Žymėdamas gaminį CE ženklu, gamintojas patvirtina, kad produktas atitinka visus reikalavimus, ypač tuos, kuriais siekiama užtikrinti, kad nekiltų pavojaus sveikatai, saugai ir aplinkai. Teisiniai ir ekonominiai atitikties reikalavimų nesilaikymo