Parama inovacijoms

Inovacija versle  – tai kompleksinis procesas, kurio metu įmonės sukurtos, sukauptos ar įgytos žinos paverčiamos technologiškai naujais ar technologiškai iš esmės patobulintais produktais (gaminiais, paslaugomis) arba procesais, kurie tampa preke ar panaudojami prekėms gaminti.

Inovacijos susiduria su rizika, tad valstybės taiko rizikos mažinimo priemones. Kiekvienas, suinteresuotas inovacine veikla ir naudodamasis EEN tinklo paslaugomis gali: