Strategija „Europa 2020“

Birželio 17 d. Briuselyje Europos valstybių vadovai priėmė strategiją „Europa 2020“ – naują dešimties metų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, kuri skatina struktūrines reformas. Europos Vadovų Tarybos susitikime jie taip pat dar kartą patvirtino esantys pasiryžę užtikrinti fiskalinį tvarumą ir finansinį stabilumą bei susitarė dėl poreikio sustiprinti ekonominės politikos koordinavimą.

Siekdamos įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurioje numatyti penki pagrindiniai kiekybiniai tikslai, ateinančiais mėnesiais valstybės narės svarstys, kaip būtų galima sutelkti konkrečias politikos priemones siekiant atverti Europos Sąjungos augimo potencialą, pradedant inovacijomis ir energetikos politika.

Valstybių vadovai yra įsitikinę, kad reikia skubiai įgyvendinti būtinas finansinių paslaugų reguliavimo reformas. Siekiant užtikrinti bankų veiklos patikimumą ir skaidrumą, bankininkystės priežiūros institucijų atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai bus paskelbti vėliausiai liepos mėn. antroje pusėje.

Europos Vadovų Taryba taip pat sutiko, kad valstybės narės turėtų nustatyti mokesčius finansų įstaigoms, kad būtų užtikrintas teisingas naštos pasidalijimas kilus krizei. Būsimame G20 aukščiausiojo lygio susitikime Toronte ES pasiūlys įvesti tokias schemas pasauliniu lygiu.

ES vadovai pareiškė, kad Islandija atitinka politinius įstojimo į ES kriterijus ir nusprendė, kad turėtų būti pradėtos stojimo derybos. Euro zonos plėtros klausimu nutarta, kad Estija įgyvendino visus konvergencijos reikalavimus ir turėtų būti pasirengusi įsivesti bendrąją valiutą 2011 m. sausio 1 d.