Siūlomame naujame plane daugiausia dėmesio skiriama darbo užmokesčių skirtumo mažinimui ir geresnėms galimybėms moterims siekti vadovaujamų pareigų. Tarp svarbiausių prioritetų yra ir smurto šeimoje problemos sprendimas. Nepaisant pastaraisiais keleriais metais padarytos pažangos siekiant lyčių lygybės, ES moterys vis tiek uždirba vidutiniškai 18 % mažiau nei vyrai. Be to, žymiai mažiau moterų negu vyrų eina aukščiausias vadovaujamas pareigas ir žymiai labiau tikėtina, kad jos patiria smurtą šeimoje. Lyčių lygybė yra ne tik viena iš pagrindinių teisių, bet ir nepaprastai svarbus ES ekonomikos augimo

Italijos agentūra APRE (Agency for the Promotion of European Research), informuojanti apie mokslinių tyrimų finansavimą ES, sukūrė partnerių paieškos bazę. Bazėje galima ieškoti projekto partnerių, taip pat užregistruoti savo partnerio profilį. Daugiau informacijos:http://ricercapartner.apre.it/ Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) taip pat padeda surasti partnerius per tinklo duomenų bazę, dėl informacijos kreipkitės į Lietuvos inovacijų centrą, Mantą

Nauja Europos strategija, kurios tikslas - paspartinti naujų produktų ir paslaugų kūrimą, sudarant sąlygas didesniam ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. "Inovacijų sąjungos", strategijos "Europa 2020" pavyzdinės iniciatyvos, paskirtis - skatinti ir spartinti inovacijų diegimą Europoje šalinant kliūtis, trukdančias geroms idėjoms pasiekti rinką. Įgyvendinant iniciatyvą numatoma kurti viešojo ir privačiojo sektorių "inovacijų partnerystę", kad inovacijos rinką pasiektų greičiau, todėl turėtų padidėti mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimas, būti geriau koordinuojamos investicijos, o teisės aktai ir standartai turėtų būti atnaujinami ir atitikti šiandienos ekonomikos

Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas pirmasis gavo paramą pagal priemonę „Inoklaster LT+“. Ūkio ministras įsakymu institutui skyrė beveik 12 mln. litų paramos. Finansuojamo projekto tikslas – sukurti infrastruktūrą, kuri leis atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir technologijų plėtros (MTTP) veiklas. Sukurta infrastruktūra padės spręsti bendras problemas ir suburs mokslo ir verslo visuomenę didinti optoelektronikos pramonės konkurencingumą. Pagal priemonę „Inoklaster LT+“ finansuojamos visos klasterio koordinatoriaus investicijos, susijusios su klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra, bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros

Skelbiama nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2010“ pradžia

Jau šeštus metus iš eilės organizuojamo konkurso „Inovacijų prizas“ organizatoriai ir šiemet ieškos ir vertins jaunas, veržlias bei inovatyvias Lietuvos įmones ir jų veiklą. Atslūgstant sunkmečiui, konkurso organizatoriai siekia atrasti ir pristatyti visuomenei inovatyviausias Lietuvos įmones bei jų sukurtus naujus produktus ir paslaugas, kurie jau gretimoje ateityje gal būt taps plačiai žinomi tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Konkursas yra skirtas Lietuvoje registruotoms ir veikiančioms verslo įmonėms, vykdančioms inovacinę veiklą. Dalyvavimas konkurse įmonėms suteikia galimybę pasitikrinti savo inovatyvumą, kurti teigiamą įvaizdį

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau - Agentūra) praneša, kad spalio 13-15 d.d. rengiama virtuali mugė, kurio tikslas pakviesti visas BIO suinteresuotas grupes ir paskatinti kurti bendradarbiavimo tinklus bei teikti bendras paraiškas projektams pagal 7-osios bendrosios programos teminę sritį "Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos". Idėjų mugėje bus galima sutikti ir tarptautinius, ir vietinius partnerius, norinčius bendradarbiauti naujajame 2011 m. kvietime teikti paraiškas. Agentūra kviečia registruotis ar atnaujinti savo profilį, nurodant asmeninius mokslinius interesus arba partnerio paiešką, nurodant kokios srities partnerių ieškote, atsižvelgiant

Europos Komisija inicijavo viešąją konsultaciją dėl 2003/98/EB direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. Konsultacijos metu siekiama sužinoti nuomonę dėl viešojo sektoriaus informacijos prieinamumo ir jos pakartotinio naudojimo klausimų, 2003/98/EB direktyvos nuostatų galimų pakeitimų. Atsižvelgiant į šių konsultacijų rezultatus bus peržiūrėta 2003/98/EB direktyva ir įvertintas jos taikymo poveikis. Maloniai prašome dalyvauti konsultacijoje nuorodoje: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010 Konsultacijos pabaiga – lapkričio 30 d. Konsultacijos rezultatai bus

Technologijų pažanga šiandien leidžia bendrauti su pasauliu realiu laiku, čia ir dabar ieškoti naujų idėjų, dalintis patirtimi, megzti partnerystės ryšius. Jau nuo 2008 m. veikia Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. EEN – Europe Enterprise Network), kuris buvo įsteigtas Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų programą. EEN (www.paramaverslui.eu ) - tai didžiausias verslo paramos tinklas Europoje, veikiantis 45-iose valstybėse. Čia sukaupta plati technologijų duomenų bazė, leidžianti Lietuvos įmonėms surasti reikiamus technologinius sprendinius arba įmonėje sukurtus sprendinius pasiūlyti Europos

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad galima teikti paraiškas pagal šiandien paskelbtus priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ kvietimą Nr. 02 ir priemonės VP-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“ kvietimą Nr. 02. Paraiškas pagal priemonės „Naujos galimybės“ kvietimą galima teikti iki 2010 m. gruodžio 27 d. 17:00 val., pagal priemonės „E-verslas“ kvietimą iki 2010 m. lapkričio 11 d. 17:00 val. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos pagal priemonę „Naujos galimybės“ turi būti įteiktos paštui ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 27 d.

Europos geros praktikos apdovanojimai – paraiškos priimamos iki rugsėjo 5 d.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia teikti paraiškas dešimtajam Europos geros praktikos apdovanojimui darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. 2010–2011 m. apdovanojimai bus skirti įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius ir inovacinius pasiekimus skatinant integruotą saugios techninės priežiūros valdymą. Techninę priežiūrą galima apibrėžti kaip pastangas išlaikyti saugią darbinę tam tikro objekto būklę, užkirsti kelią gedimams ir užtikrinti tinkamą jo veikimą. Tai galėtų būti darbo vieta, darbo įrenginiai arba transporto priemonės (pvz., laivai). Galima skirti dvi pagrindines priežiūros rūšis: Prevencinė, arba aktyvioji techninė priežiūra, kuria