Europiečiai labiau domisi mokslu nei sportu ir pageidauja, kad ES būtų skatinami moksliniai tyrimai

Paskelbtos naujos „Eurobarometro“ ataskaitos duomenimis, beveik 80% europiečių teigia besidomintys moksliniais atradimais ir technologijų plėtra (plg. – 65% domisi sportu).

Daugiau kaip 70% europiečių mano, kad ateityje daugiau dėmesio bus skiriama ES finansuojamiems moksliniams tyrimams. 57% yra įsitikinę, kad mokslininkai turėtų labiau informuoti apie savo darbą, o 66% tiki, kad vyriausybės turėtų labiau skatinti jaunuolius domėtis mokslu. Dauguma europiečių pripažįsta mokslo naudą ir svarbą, bet daugelis taip pat teigia nerimaujantys dėl naujų technologijų keliamų pavojų ir dėl galios, kurią mokslininkams suteikia žinios.

27 ES valstybėse narėse 61% žmonių mano esą labai arba pakankamai informuoti apie mokslinius atradimus ir technologijų plėtrą. 74% piliečių mano, kad vis svarbesni bus Europos mastu vykdomi ir Europos Sąjungos finansuojami bendri moksliniai tyrimai. Daugiau nei šeši iš dešimties europiečių tiki, kad bendri moksliniai tyrimai vykdomi kūrybiškiau ir yra veiksmingesni. Valstybių narių bendradarbiavimui pritaria dauguma (72%) europiečių.

Apskritai tyrimas rodo, kad Europos piliečių požiūris į mokslą ir technologijas gana optimistiškas – 75% apklaustųjų sutinka arba linkę sutikti, kad mokslas ir technologijos ateities kartoms suteiks daugiau galimybių. Tačiau, palyginti su 2005 m. tyrimu, pastebimas nedidelis polinkis į skeptiškumą.

Europiečiai palankiai vertina jaunimo dalyvavimą mokslinėje veikloje, bet mano, kad vyriausybės nepakankamai skatina visuomenės domėjimąsi. Manoma, kad vyriausybės turi dėti daugiau pastangų, kad paskatintų moteris dalyvauti mokslinėje veikloje, nes tai galėtų turėti teigiamą poveikį – 63% mano, kad moterims aktyviau dalyvaujant mokslinių tyrimų veikloje ši veikla būtų vykdoma geriau.

Šio specialaus „Eurobarometro“ tyrimo, per kurį tiesioginės apklausos buvo atliktos 32 Europos šalyse, tikslas – įvertinti bendrą Europos piliečių požiūrį į mokslą ir technologijas ir nustatyti, ar jų nuomonė, palyginti su 2005 m., labai pasikeitė. Nuo 2010 m. sausio 29 d. iki vasario 25 d. buvo apklausti 31 243 žmonės.

Rezultatai skelbiami EUROPOS svetainės viešosios nuomonės puslapyje http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm