ES finansavimo klausimais

Verslininkams yra svarbu turėti susistemintą informaciją apie galimybę teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui iš ES ir nacionalinių lėšų. Tinklo partneriai Lietuvoje turi daug metų patirties su įvairiomis finansavimo programomis, todėl gali Jums:

Skaityti plačiau

Teisėkūra ir ES politikos formavimas

Vienas iš Enterprise Europe Network uždavinių – užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus. Kviečiame pasinaudoti šiais EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentais

Skaityti plačiau

Viešieji pirkimai Europos Sąjungoje

Prekių ir paslaugų pardavimas naujose rinkose nėra vienintelė prekybos Europos Sąjungoje (ES) galimybė.

Kiekvienais metais ES viešasis sektorius savo ar visuomenės reikmėms nuperka prekių ir paslaugų už 6000 mlrd. litų. Lietuvoje taip pat viešiesiems pirkimams yra išleidžiamos milžiniškos lėšos.

Skaityti plačiau

Intelektinės nuosavybės apsauga (IPR)

Kiekviena įmonė turi kokio nors tipo intelektinės nuosavybės, todėl efektyvus jos valdymas yra viena iš kertinių dedamųjų norint išlikti konkurencingais. Ar Jūs įvertinate savo turimą intelektinę nuosavybę ir gaunate maksimalius dividendus? Ar patikrinote visas rinkoje esančias Jūsų sukurto unikalaus produkto alternatyvas?

Skaityti plačiau

CE ženklinimas ir produktų saugumas

Šiais laikais daugelis produktų parduodamų rinkoje yra reglamentuojami tam tikrų įstatymų nacionaliniu arba ES lygiu. Šie reikalavimai yra skirti tam, kad užtikrintų minimalius sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos standartus.

Skirtinga nacionalinė teisė sukuria tam tikrus barjerus laisvai prekybai. Tam, kad išspręstų šią problemą ir paskatintų tarpusavio prekybą, Europos Sąjunga naudoja du principus:

Skaityti plačiau

Verslo steigimas ES

Verslo steigimo laisvė visoje ES yra garantuojama pagrindinių ES steigimo įstatymų. Vienintelis reikalavimas, norint kurti įmonę yra turėti atstovą šalyje su pašto adresu. Tačiau šis reikalavimas turi tam tikrų išimčių. Nors visose šalyse galioja bendros verslo steigimo taisyklės, tačiau vis dar yra nacionalinių skirtumų tokių kaip: registracijos procedūra, įmonės formavimas, mokesčiai, draudimas ir kt. ir ypač pradedančiąjam verslui.

Skaityti plačiau

Prekyba ir muitai

ES yra muitų sąjunga. Tai reiškia, kad yra netaikomi jokie tarifai tarp šalių narių ir kad visos šalys turi bendrus įsipareigojimus taikyti vienodą muitų politiką su trečiosiomis šalimis, kurios nepriklauso ES arba ES ekonominei erdvei. Tik prekyboje su trečiosiomis šalimis naudojami terminai eksportas ir importas.

Skaityti plačiau

Teisėkūra ir ES politikos formavimas

Vienas iš Enterprise Europe Network uždavinių – užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus. Kviečiame pasinaudoti šiais EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentais

Skaityti plačiau