Europos Komisija siekia, kad elektroninės sąskaitos taptų dominuojančiu sąskaitų siuntimo būdu Europoje. Elektroninių sąskaitų siuntimas verslui būtų naudingas dėl greitesnių apmokėjimo terminų, mažesnių spausdinimo ir pašto išlaidų. Svarbiausia, kad sąskaitos būtų gaunamos ir siunčiamos be fizinio įsikišimo, kas ypač palengvintų tarptautinius atsiskaitymus.  Daugiau

Nuo 2011 m. sausio 1 d. prekybininkai ir gamintojai privalės muitinei teikti išankstines elektronines deklaracijas, kuriose turės nurodyti su į Europos Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų prekių saugumu susijusius duomenis. Šia priemone siekiama didinti tarptautinės prekybos saugumą, nes muitinės, remdamosi iš anksto gauta informacija, galės geriau analizuoti riziką ir tikslingiau atlikti patikrinimus. Nuo 2009 m. liepos mėn. galioja pereinamasis laikotarpis, per kurį prekybininkai ir gamintojai galėjo prie naujųjų taisyklių pritaikyti savo elektronines sistemas. Nuo 2011 m. sausio 1 d. visi

Siekiant padėti geriau suprasti CE ženklinimą, Europos Komisija sukūrė naują interneto svetainę, kurioje ne tik pateikiama pagrindinė informacija apie CE ženklinimą, bet ir dažniausiai užduodami klausimai bei atskiros versijos vartotojams ir profesionalams (gamintojams, prekybininkams ir importuotojams). Taip pat svetainėje pateikiamos nuorodos į nacionalinius CE ženklinimo centrus šalyse narėse. Daugiau

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją, susijusią su ES išorinio finansavimo programomis. Tikslas – surinkti grįžtamąją informaciją apie ES finansavimo instrumentus bei jų efektyvumą.   Konsultacijoje gali dalyvauti visi besidomintys šiomis programomis iki sausio 30 d. užpildant klausimyną, pateikiamą interneto

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2010 m. gruodžio 14 d. surengė nemokamą verslo klubą – diskusiją tema“Verslo finansavimo galimybės Lietuvoje”. Verslo klubo metu AB „Šiaulių bankas“ administracijos vadovo pavaduotojas Viktoras Budraitis papasakojo apie Šiaulių banko teikiamas mažo ir vidutinio dydžio verslo finansavimo galimybes, pagrindines verslo klientų problemas ir jų sprendimo būdus, panaudojant valstybės remiamus kreditus, paramos programas JEREMIE ir JESSICA, bendradarbiavimą su garantijas teikiančia institucija UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA)

Jau praėjo 3 metai nuo tada, kai Lietuvoje įsikūrė Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinkas). Šis tinklas yra didžiausias pasaulyje verslo paramos srityje, jį sudaro beveik 600 organizacijų 47 pasaulio šalyse. Lietuvoje tinklą atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras. Tinklo darbuotojai teikia viešąsias tarptautinio ir inovatyvaus verslo paslaugas (mokymus, konsultacijas, bendradarbiavimo ir technologinių partnerių paiešką, įmonių atstovavimą ES lygiu, kt.). Tinklo veiklos rezultatai: Per pustrečių metų į tinklą kreipėsi 4884

Šių metų lapkričio 30 dieną Kaune Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) kvietė į verslo forumą - „TARPTAUTINIS VERSLAS. PARTNERYSTĖ. INOVACIJOS. Verslo skatinimo bei paramos programų įtaka Lietuvos įmonių konkurencingumui". Iš viso renginyje dalyvavo 92 dalyviai. Renginyje, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos skyriaus vedėja Rima Putkienė, pristatė ES ir Lietuvos viešąją paramą tarptautinei inovatyvaus verslo plėtrai. Buvo pristatyta Lietuvos inovacijų strategija iki 2020 m. Ministerijos atstovė supažindino dalyvius su numatytomis naujomis iniciatyvomis inovacijoms skatinti - inovaciniai čekiai, nacionalinė parama patentavimui,

Ūkio ministerija į tarptautinę asociaciją „GS1 AISBL“ kreipėsi atsižvelgusi į padažnėjusius verslo kreipimusis prekių numerių brūkšninių kodų suteikimo klausimais. Ūkio ministerija gavo patvirtinimą, kad Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos padalinys „GS1 Lietuva“ yra vienintelė Lietuvos atstovė tarptautinėje GS1 organizacijoje ir turi išimtinę teisę administruoti GS1 sistemą ir pagal jos standartus Lietuvos verslui suteikti prekių numeravimo ir kodavimo brūkšninius kodus. Patvirtinimas gautas iš tarptautinės asociacijos „GS1 AISBL“ š. m. lapkričio mėn. Minėtai organizacijai priklauso GS1 sistema (iki 2004 m. buv. EAN

Europos Komisija renka informaciją apie vienodų Europos sutarčių teisės taisyklių poreikį ir poveikį smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) skirtinguose veiklos sektoriuose ir skirtingose valstybėse-narėse. Šiuo metu 75% Europos įmonių apsiriboja prekyba šalies viduje. 60% įmonių papildomas išlaidas vertina kaip gana svarbias arba labai svarbias kliūtis prekybai kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Tačiau beveik 50% nurodė, kad imtųsi tarptautinės prekybos, jei teisinės nuostatos būtų suderintos. Europos Komisija atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti, kaip būtų naudingos vienodos Europos sutarčių teisės taisyklės verslui tapti

Siekdama įgyvendinti Europos strategijos 2020 metams tikslus, Europos Komisija sukūrė Inovacijų Sąjungos interneto puslapį. Šiame tinklapyje rasite visą piliečiams įdomią informaciją apie klimato kaitą, efektyvų energijos panaudojimą bei sveiką gyvenseną. Inovacijų Sąjungos koncepcija apima verslo modelius, dizainą, paslaugas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Sąjungos pagrindiniai tikslai: skatinti mokslo pažangą, plėsti inovacinės partnerystės ryšius, vystyti viešojo-privataus sektoriaus bendradarbiavimą, panaikinti barjerus - tokius kaip brangus inovacijų patentavimas, rinkos segmentacija, lėtas standartų nustatymas, žinių trūkumas - trukdančius greitai įsilieti į rinką. Nuoroda: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home Informaciją pateikė: Daiva Vyšniauskienė Enterprise Europe