CE ženklinimas ir produktų saugumas

Šiais laikais daugelis produktų parduodamų rinkoje yra reglamentuojami tam tikrų įstatymų nacionaliniu arba ES lygiu. Šie reikalavimai yra skirti tam, kad užtikrintų minimalius sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos standartus.

Skirtinga nacionalinė teisė sukuria tam tikrus barjerus laisvai prekybai. Tam, kad išspręstų šią problemą ir paskatintų tarpusavio prekybą, Europos Sąjunga naudoja du principus:

  • Abipusio pripažinimo principas reiškia, kad jei produktas yra nevaržomai parduodamas vienoje iš šalių narių, tai jį taip pat galima parduoti ir kitose šalyse. (Europos teisingumo teismo išaiškinimas (C 120/78, 20.02.1979))
  • Tais atvejais, kada privaloma naudoti tam tikrą reguliavimą, kad būtų užtikrinta sveikata, saugumas ir aplinkosauga, visose šalyse naudojami bendri įstatymai. ES harmonizuoja taisykles išleisdama naujas direktyvas, kurias kiekviena ES šalis turi priimti ir pervesti į savo nacionalinę teisę per nustatytą terminą.

Jei norite sužinoti daugiau apie reikalavimus Jūsų produktui ES lygiu arba konkrečioje šalyje, jei norite, kad Jūsų produktas būtų žymimas CE ženklu, prašome kreiptis į mūsų ekspertus.