Prekyba ir muitai

ES yra muitų sąjunga. Tai reiškia, kad yra netaikomi jokie tarifai tarp šalių narių ir kad visos šalys turi bendrus įsipareigojimus taikyti vienodą muitų politiką su trečiosiomis šalimis, kurios nepriklauso ES arba ES ekonominei erdvei. Tik prekyboje su trečiosiomis šalimis naudojami terminai eksportas ir importas.

ES turi pasirašiusi daugybę susitarimų su šalimis nepriklausančiomis ES. Vienas iš šių susitarimų pliusų yra mažesni tarifai vykdant prekybą. Kita tokių susitarimų dalis apibrėžia tik tam tikrų produktų papildomus tarifus arba tarifines lengvatas, tad prieš pradedant prekybą su trečiosiomis šalimis yra aktualu pasitikrinti, kokie ribojimai arba lengvatos taikomos prekybai. Šią informaciją galima rasti Muitinių duomenų bazėje TARIC. Šioje duomenų bazėje rasite ir informaciją apie ribojimus tam tikrų produktų eksportui į tam tikras šalis. Daugiau taisyklių apie prekybą su trečiosiomis šalimis rasite Europos Komisijos puslapyje.

Jei norite pasikonsultuoti prekybos ar muitų klausimai, prašome kreiptis.

Europos įmonių tinklas taip pat gali padėti įmonėms, kurios susiduria su prekybos ES viduje apribojimai. Jei susiduriate su Jūsų manymu nesąžiningais apribojimais laisvai prekybai ES, kreipkitės į artimiausią tinklo partnerį, mes pranešime apie šią problemą atsakingoms Europos Komisijos institucijoms, kurios sprendžia tokių apribojimų naikinimo klausimus.