Viešieji pirkimai Europos Sąjungoje

Prekių ir paslaugų pardavimas naujose rinkose nėra vienintelė prekybos Europos Sąjungoje (ES) galimybė.

Kiekvienais metais ES viešasis sektorius savo ar visuomenės reikmėms nuperka prekių ir paslaugų už 6000 mlrd. litų. Lietuvoje taip pat viešiesiems pirkimams yra išleidžiamos milžiniškos lėšos.

Europos komisijos skelbiamuose viešujų pirkimų konkursuose gali dalyvauti beveik kiekviena juridinio asmens statusą turinti organizacija ir laimėti teisę teikti viešąjam sektoriui savo paslaugas, prekes, atlikti darbus. ES viešųjų pirkimų politikos tikslas – atverti nacionalines rinkas konkurencijai iš kitų valstybių – narių bei įtraukti į viešųjų pirkimų procesą vis didesnį pramonės ir verslo įmonių skaičių.

Elektroniniai viešieji pirkimai – visi ES viešieji pirkimai viršijantys tam tikras sutarčių vertes, turi būti skelbiami oficialiame ES leidinyje, kurį galite rasti TED tinklalapyje: http://ted.europa.eu/

Mažos vertės pirkimai, neviršijantys 100 000 litų prekėms ir paslaugoms ir iki 500 000 litų darbams yra vadinami mažos vertės pirkimais ir didžioji jų dalis yra skelbiama viešai. Dalyvavimas tokiuose pirkimuose yra supaprastintas iki minimumo ir pagrindinis kreterijus yra kaina. TED duomenų bazėje nėra mažos vertės viešųjų pirkimų, todėl norint dalyvauti konkursuose reikia užsiregistruoti kiekvienos šalies pirkimų tinklalapyje, kurių adresus galite rasti čia: http://simap.europa.eu/