Teisėkūra ir ES politikos formavimas

Vienas iš Europos įmonių tinklo uždavinių – užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus. Kviečiame pasinaudoti šiais EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentais:

  • SME feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos įmonės nuolat kviečiamos teikti informaciją apie joms nepalankius, verslą varžančius ES teisės aktus bei jų poveikį.
  • EK viešosios konsultacijos – Lietuvos įmonės kviečiamos pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų ES verslo temų EK Įmonių ir pramonės generalinio direktorato paskelbtų viešų konsultacijų metu.
  • SME panels (liet. smulkaus ir vidutinio verslo nuomonė apie ES teisės aktus / iniciatyvas / reglamentavimą ES vidaus rinkoje) – Lietuvos įmonės kviečiamos aktyviai išsakyti savo poziciją dėl planuojamų priimti ES teisės aktų bei jų poveikio verslui.

Jei turite klausimų šia tema, prašome kreiptis.