Inovacijų vadybos tobulinimas

Europos Komisija remia mažų ir vidutinių įmonių inovacijų vadybos gebėjimų stiprinimą. Įmonės gali nemokamai pasinaudoti inovacijų vadybos konsultantų paslaugomis įvertinat inovacijų vadybos įmonėje gebėjimus, nustatyti prioritetinius veiksmus jiems tobulinti, bei metodologine pagalba juos įgyvendinant.

Paslaugos teikiamos panaudojant specializuotą metodiką – Improve

Daugiau apie metodiką: https://www.improve-innovation.eu/

Registracija konsultacijai – Arvydas Sutkus, e-paštas: a.sutkus@lic.lt