Skolos, bankų apmokestinimas ir ekonomikos augimo planas – pagrindinės ES aukščiausiojo lygio susitikimo temos

ES valstybių vadovų siekis – atkurti pasitikėjimą Europos finansiniu stabilumu ir gerinti ekonomikos valdymą. ES lyderiai nusprendė viešai paskelbti šiuo metu atliekamų Europos bankų patikimumo testų rezultatus. Taip siekiama įtikinti rinkų dalyvius, kad, nepaisant šalis slegiančios skolų naštos, blokas yra finansiškai stabilus. Šių testų tikslas – nustatyti, ar bankai atsparūs ekonominiams sukrėtimams.

Be to, vadovai susitarė griežčiau prižiūrėti vyriausybes, išleidžiančias daugiau, nei gali sau leisti. Taisyklių laužytojams numatytos naujos sankcijos, ketinama atidžiau stebėti skolų lygį ir šalių ekonomikos politiką.

Kad būtų įgyvendintas ES planas, vyriausybės turi nustatyti nacionalinius tikslus ir parengti išsamius planus, kaip tuos tikslus pasiekti. Taip bus padedama siekti kiekybinių užimtumo, švietimo, skurdo mažinimo, klimato kaitos, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros sričių tikslų. Siekiant šių tikslų daroma pažanga bus stebima.

Daugiau informacijos: žr.: http://ec.europa.eu/news/economy/100618_lt.htm