2009-12-28 Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje. Paslaugų direktyva į Lietuvos teisę perkelta 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojančiu Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu. Paslaugų direktyvoje įtvirtintos teisinį reglamentavimą supaprastinančios priemonės sukuria skaidresnę aplinką tiek paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, tiek paslaugų gavėjams. „Šios direktyvos įgyvendinimas ypač reikšmingas naujųjų ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos verslo atstovams, nes suteikia galimybę įrodyti jų konkurencinį pranašumą senųjų ES valstybių narių paslaugų teikėjų atžvilgiu“, –

Ilgalaikėje perspektyvoje svarbiausias ir patikimiausias Lietuvos ekonomikos augimo šaltinis yra žinios, technologijos ir žmonių ištekliai. Tokią išvadą lemia dvi priežastys.     Pirma, Lietuvos vietinė rinka yra labai maža, o jos tradicinių produktų eksporto rinkos taip pat yra ribotos arba jose yra stipri konkurencija. Dėl šios priežasties, eksporto nevykdančios įmonės, šiuo, globalinės krizės laikotarpiu susidūrė su itin didelėmis problemomis ir dauguma jų priverstos bankrutuoti arba reorganizuoti savo veiklą.     Antra, Lietuvoje jau senokai pasibaigė periodas, kai verslo įmonės galėjo palyginti nesunkiai, gaminant standartinius

Šiandieniniame pasaulyje, nuolat didėja visų rūšių energijos poreikis. Jo didėjimui auga ir energetinių išteklių kainos. Susiduriant su problemomis vartojant elektros energiją, esame priversti ieškoti alternatyvų šių problemų sprendimui. Iškylančios problemos, susijusios su elektros energija, sunkiai sprendžiamos verslo įmonėse, kurioms elektros energija yra pagrindinis energijos šaltinis. Nežinia ir nuolat kylančios elektros energijos kainos, vartotojus verčia ieškoti būdų, kad pagaminamo produkto savikaina nenukentėtų nuo elektros energijos kainų šuolių. Per pastaruosius metus elektros energijos kainų šuoliai ne vieną verslininką vertė susimąstyti, ką ir kaip

"Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovaciju tinklo), veikiančio Kauno PPAR, organizuotuose nemokamuose seminaruose 2009 m. dalyvavo keletas mūsų bendrovės darbuotojų. Esame patenkinti šiais seminarais, informacijos pateikimo formomis ir būdais. Neabejojame lektorių profesionalumu. Informacija mums tikrai buvo naudinga .Mielai dalyvausime ir šiais metais organizuojamose priemonėse." Irena Vaškelevičienė, personalo tarnybos vadovė, AB "Kauno baltija". "Pirmiausia Jums dėkoju, kad nepamirštate mūsų - suteikiate galimybę mums dalyvauti Jūsų organizuojamuose nemokamuose seminaruose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Tokie seminarai visuomet būna naudingi, nes kiekvieną kartą randi

2009 m. gruodžio 10 d. mokslo ir technologijų parke „Technopolis“ vyko forumas - diskusija „Verslo ir mokslo efektyvus bendradarbiavimas: ką galime padaryti geriau?“. Forumo organizatoriai: MTP „Technopolis“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei juose veikiantis Enterprise Europe Network, Kauno Europos informacijos centras - Europe Direct ir KTU Europos institutas. Renginyje buvo svarstomi aktualūs klausimai, susiję su verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatyvumu, tinklų, klasterių kūrimųsi, konkurencingumu Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Renginio metu forumo dalyviai drauge su verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimo iniciatoriais ir

2009-aisiais Ekonomikos skatinimo plano priemonėmis pasinaudojo daugiau kaip 4000 Lietuvos įmonių, t.y. kas penkiolikta realiai veikianti Lietuvos įmonė. 2009 m. išmokėtos ES struktūrinės paramos lėšos viršijo visus lūkesčius. Finansų ministerijos duomenimis, įgyvendinant 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus projektų vykdytojams išmokėta 3,380 mlrd. Lt, o kartu su projektų vykdytojų lėšomis į projektų įgyvendinimą investuota 4 mlrd. Lt. Europos Komisijos duomenimis, pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų išmokėjimus ES šalims narėms, Lietuva užima pirmą vietą. Plačiau apie įgyvendinamas ekonomikos skatinimo

Vadvaujantis Lisabonos sutartimi, nuo šiol ES šalių vadovų susitikimams pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, o užsienio reikalų ministrų posėdžiams – užsienio politikos įgaliotinis. Nepaisant šių pokyčių, remiantis rotacijos principu ES Tarybai kas pusmetį ir toliau pirmininkaus ir politinę darbotvarkę formuos vis kita ES narė. Sausio 1 d. pirmininkavimą ketvirtą kartą perėmė Ispanija. Iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES pirmininkaujanti šalis vadovavo tiek ir ES Tarybos (ministrų), tiek ir Europos Vadovų Tarybos (valstybių vadovų) posėdžiams. Nuo šiol Europos Vadovų Tarybai pirmininkauja buvęs Belgijos premjeras

Harvardo universiteto profesorius, Ronaldo Reagano patarėjas Michaelas Porteris savo garsiojoje knygoje "Tautų konkurencinis pranašumas" 1990 metais pirmasis klasterius argumentavo ir pagrindė jų reikalingumą. Kelerius metus knyga nesulaukė didelio atgarsio, tačiau šiandien įvairios šalys rengdamos strategijas jau remiasi M.Porterio ideologija. Klasterio sąvoka Niekas nežino, kada ir kur susikūrė pirmasis klasteris, kadangi jie egzistavo jau prieš šimtus ar tūkstančius metų, tik tada niekas jų taip nevadino. Klasteris – tai tarpusavyje susijusių ir viena kitą palaikančių įmonių visuma. Jų bendros veiklos rezultatas – daug galutinių produktų.

Tai nebus anekdotų porinimas. Reikalas tas, kad lytis yra svarbi atrandant naujas verslo gyvybingumo, atsparumo rimtoms, ilgalaikėms pasaulio ūkio krizėms galimybes. Vis labiau aiškėja, kad bet kuriame krašte ypač svarbus ūkio sveikatai ir tvarumui tampa moterų ekonominis ar verslo aktyvumas. Tą patvirtina net toks skeptiškas ir atsargus senojo liberalizmo savaitraštis kaip britų The Economist: moterys dabar jau ne tik Skandinavijoje, bet ir lyderiaujančiuose anglosaksų kraštuose, pvz. D.Britanijoje ir JAV, tapo pagrindine kvalifikuoto darbo jėga. „Pagrindine“ ta prasme, kad sudaro didesnę

Dar ir šiandien ne visose pasaulio vietose užtikrinamas nuolatinis švaraus geriamojo vandens tiekimas bei kokybiškas nuotekų valymas ir utilizavimas. Daugelyje Europos šalių jau yra pasiektas aukštas aprūpinimo vandeniu lygis, tačiau ir čia dar jaučiamas naujų technologijų poreikis, ypač Pietų ir Rytų Europos šalyse. Reino-Vestfalijos vandens tyrimų institutas įsteigė „Muelheimo vandens premiją“ ir kviečia Vokietijos bei kitų šalių įmones dalyvauti konkurse „Pažangios aprūpinimo vandeniu ir nuotekų valymo technologijos ir sprendimai“. Konkursui galima pateikti jau įgyvendintus inovatyvius projektus arba  ruošiamus projektus, turinčius aukštą