Europos sutarčių teisės taisyklių poreikis ir poveikis smulkiam ir vidutiniam verslui

Europos Komisija renka informaciją apie vienodų Europos sutarčių teisės taisyklių poreikį ir poveikį smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) skirtinguose veiklos sektoriuose ir skirtingose valstybėse-narėse.

Šiuo metu 75% Europos įmonių apsiriboja prekyba šalies viduje. 60% įmonių papildomas išlaidas vertina kaip gana svarbias arba labai svarbias kliūtis prekybai kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Tačiau beveik 50% nurodė, kad imtųsi tarptautinės prekybos, jei teisinės nuostatos būtų suderintos.

Europos Komisija atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti, kaip būtų naudingos vienodos Europos sutarčių teisės taisyklės verslui tapti pelningesniam Europos vidaus rinkoje.

Įmonės kviečiamos užpildyti klausimyną, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką Jūsų įmonei turėtų vieningos ES sutarčių teisės taisyklės.

Jūsų atsakymai bus itin svarbūs nusprendžiant, ar vienodos Europos sutarčių teisės taisyklės turi būti sukurtos.

Prašome užpildyti pridedamą klausimyną ir iki gruodžio 14 d. atsiųsti į:

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu:jolanta.dominauskiene@chambers.lt
Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu:rimante.sniuolyte@chambers.lt
Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu:marijus.muralis@cci.lt

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus griežtai laikomi konfidencialūs.

Informacija teikiama:
Kauno PPAR: tel.: (8 37) 229212 (Jolanta Dominauskienė)
Klaipėdos PPAR: tel.: (8 46) 390863 (Rimantė Šniuolytė).
Vilniaus PPAR: tel. (8 5) 2136480 (Marijus Muralis).

Mes dėkingi už Jūsų skirtą laiką atsakant į šį tyrimą, kuris yra Europos Komisijos viešosios verslo konsultacijos dalis, įgyvendinama per Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklą).