Inovacijų Sąjungos interneto puslapis

Siekdama įgyvendinti Europos strategijos 2020 metams tikslus, Europos Komisija sukūrė Inovacijų Sąjungos interneto puslapį. Šiame tinklapyje rasite visą piliečiams įdomią informaciją apie klimato kaitą, efektyvų energijos panaudojimą bei sveiką gyvenseną.

Inovacijų Sąjungos koncepcija apima verslo modelius, dizainą, paslaugas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Sąjungos pagrindiniai tikslai: skatinti mokslo pažangą, plėsti inovacinės partnerystės ryšius, vystyti viešojo-privataus sektoriaus bendradarbiavimą, panaikinti barjerus – tokius kaip brangus inovacijų patentavimas, rinkos segmentacija, lėtas standartų nustatymas, žinių trūkumas – trukdančius greitai įsilieti į rinką.

Nuoroda: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home

Informaciją pateikė:
Daiva Vyšniauskienė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovė