Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinkas) jau trys metai Lietuvoje

Jau praėjo 3 metai nuo tada, kai Lietuvoje įsikūrė Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinkas). Šis tinklas yra didžiausias pasaulyje verslo paramos srityje, jį sudaro beveik 600 organizacijų 47 pasaulio šalyse. Lietuvoje tinklą atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras. Tinklo darbuotojai teikia viešąsias tarptautinio ir inovatyvaus verslo paslaugas (mokymus, konsultacijas, bendradarbiavimo ir technologinių partnerių paiešką, įmonių atstovavimą ES lygiu, kt.).

Tinklo veiklos rezultatai:

  • Per pustrečių metų į tinklą kreipėsi 4884 Lietuvos įmonės.
  • Beveik 500 bendrovių dalyvavo verslo misijose ir kontaktų renginiuose.
  • Per tarpvalstybinį tinklą buvo išplatinta 419 Lietuvos įmonių bendradarbiavimo, technologinės partnerystės ir tyrimų pasiūlymų.
  • 1056 bendrovėms suteikta verslo partnerių užsienyje paieškos paslaugų, konsultacijų.
  • Sulaukta 10 000 užsienio įmonių, pageidaujančių rasti partnerių Lietuvoje, pasiūlymų.
  • Surengtuose 179 seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose dalyvavo beveik 5000 verslo atstovų.
  • Lietuvos įmonėms suteikta 1112  konsultacijų, susijusių su ES teisine baze, rinkomis, verslo plėtra užsienyje, 2450 konsultacinių paslaugų dėl verslo paramos programų, tarptautinio verslo organizavimo, technologinių auditų ir kt.
  • Atlikta 18 verslo subjektų nuomonės tyrimų ir viešųjų konsultacijų, kuriose apklausta beveik 100  Lietuvos įmonių, o įmonių pasiūlymai ir išvados dėl ES teisės aktų tobulinimo perduotos Europos Komisijai.
  • Sukurta informacinė svetainė inovatyviam tarptautiniam verslui plėtoti www.paramaverslui.eu
  • Padedant  Enterprise Europe Network sudarytos 25 technologinio bendradarbiavimo sutartys, 10 eksporto ir importo sutarčių, 3 tarptautinės mokslinių tyrimų sutartys. Bendra sutarčių vertė viršijo 4 mln. Lt, išsaugota ar sukurta naujų darbo vietų, o įmonių apyvarta padidėjo nuo 5 iki 80 proc.

Enterprise Europe Network (Lietuvos verslo ir inovacijų tinklas) suteiktų paslaugų kokybę apibūdina ne tik čia pateikti skaičiai, tačiau ir puikūs bendradarbiaujančių įmonių bei organizacijų atsiliepimai. Viena iš paskutiniųjų padėkų buvo gauta iš LR valstybinės darbo inspekcijos, kuri padėkojo Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) atstovams už aktyvų dalyvavimą Europos informacinėje kampanijoje „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“. Organizacijos, dalyvaudamos verslo forume „Tarptautinis verslas. Partnerystė. Inovacijos“, taip pat išsakė padėką tinklui – AB „Lytagra“, „ChemPharmaServe“ Ltd, UAB „Elinta“, UAB „Naujasis Nevėžis“ atstovai, papasakojo apie naudą, kurią gavo naudodamiesi viešosiomis tinklo paslaugomis.

Visus šiuos veikimo metus tinklas atliko daug veiklų, tačiau dar daug reikia atlikti, ką tinklas ir planuoja padaryti per tolimesnius gyvavimo metus.

 

Aivaras Knieža

Enterprise Europe Network

(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas