Viešoji konsultacija dėl išorinių veiksmų programų finansavimo po 2013 m.

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją, susijusią su ES išorinio finansavimo programomis. Tikslas – surinkti grįžtamąją informaciją apie ES finansavimo instrumentus bei jų efektyvumą.

  Konsultacijoje gali dalyvauti visi besidomintys šiomis programomis iki sausio 30 d. užpildant klausimyną, pateikiamą interneto svetainėje