Europos Komisija siekia, kad iki 2020 m. būtų pereita prie elektroninės sąskaitų sistemos

Europos Komisija siekia, kad elektroninės sąskaitos taptų dominuojančiu sąskaitų siuntimo būdu Europoje. Elektroninių sąskaitų siuntimas verslui būtų naudingas dėl greitesnių apmokėjimo terminų, mažesnių spausdinimo ir pašto išlaidų. Svarbiausia, kad sąskaitos būtų gaunamos ir siunčiamos be fizinio įsikišimo, kas ypač palengvintų tarptautinius atsiskaitymus.