Lietuvoje įmonėms suteikti prekių numerių brūkšninius kodus turi teisę viena organizacija

Ūkio ministerija į tarptautinę asociaciją „GS1 AISBL“ kreipėsi atsižvelgusi į padažnėjusius verslo kreipimusis prekių numerių brūkšninių kodų suteikimo klausimais.

Ūkio ministerija gavo patvirtinimą, kad Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos padalinys „GS1 Lietuva“ yra vienintelė Lietuvos atstovė tarptautinėje GS1 organizacijoje ir turi išimtinę teisę administruoti GS1 sistemą ir pagal jos standartus Lietuvos verslui suteikti prekių numeravimo ir kodavimo brūkšninius kodus.

Patvirtinimas gautas iš tarptautinės asociacijos „GS1 AISBL“ š. m. lapkričio mėn. Minėtai organizacijai priklauso GS1 sistema (iki 2004 m. buv. EAN sistema). Tai tarptautinė unifikuota ir standartizuota prekių ir paslaugų numeravimo brūkšniniais kodais sistema, bendrai taikoma Europoje, JAV, Kanadoje ir daugumoje kitų pasaulio šalių.

Vadovaujantis minėtos tarptautinės organizacijos taisyklėmis, kiekvienoje valstybėje gali būti tik vienas GS1 atstovas. Nuo 1994 m. Lietuvoje ši teisė suteikta Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos padaliniui „GS1 Lietuva“.