Nuo 2011 m. sausio 1 d. prekiautojai privalės muitinei teikti išankstines elektronines deklaracijas

Nuo 2011 m. sausio 1 d. prekybininkai ir gamintojai privalės muitinei teikti išankstines elektronines deklaracijas, kuriose turės nurodyti su į Europos Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų prekių saugumu susijusius duomenis. Šia priemone siekiama didinti tarptautinės prekybos saugumą, nes muitinės, remdamosi iš anksto gauta informacija, galės geriau analizuoti riziką ir tikslingiau atlikti patikrinimus. Nuo 2009 m. liepos mėn. galioja pereinamasis laikotarpis, per kurį prekybininkai ir gamintojai galėjo prie naujųjų taisyklių pritaikyti savo elektronines sistemas.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. visi juridiniai asmenys, atliekantys muitinės formalumus ir dalyvaujantys tarptautinės logistikos operacijose, privalės prieš prekių įvežimą į Europos Sąjungą arba išvežimą iš jos ES muitinėms pateikti elektronines deklaracijas, kuriose turės nurodyti su saugumu susijusius duomenis. Be to, valstybių narių muitinės, tikrindamos į ES įvežamas ir iš jos išvežamas prekes, taikys visoje ES vienodus rizikos kriterijus.