Viešoji konsultacija dėl 2003/98/EB direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo

Europos Komisija inicijavo viešąją konsultaciją dėl 2003/98/EB direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.

Konsultacijos metu siekiama sužinoti nuomonę dėl viešojo sektoriaus informacijos prieinamumo ir jos pakartotinio naudojimo klausimų, 2003/98/EB direktyvos nuostatų galimų pakeitimų.

Atsižvelgiant į šių konsultacijų rezultatus bus peržiūrėta 2003/98/EB direktyva ir įvertintas jos taikymo poveikis.

Maloniai prašome dalyvauti konsultacijoje nuorodoje: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Konsultacijos pabaiga – lapkričio 30 d.

Konsultacijos rezultatai bus paskelbti.