Realizuoti inovacijų potencialą

Nauja Europos strategija, kurios tikslas – paspartinti naujų produktų ir paslaugų kūrimą, sudarant sąlygas didesniam ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui.
„Inovacijų sąjungos“, strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos, paskirtis – skatinti ir spartinti inovacijų diegimą Europoje šalinant kliūtis, trukdančias geroms idėjoms pasiekti rinką.
Įgyvendinant iniciatyvą numatoma kurti viešojo ir privačiojo sektorių „inovacijų partnerystę“, kad inovacijos rinką pasiektų greičiau, todėl turėtų padidėti mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimas, būti geriau koordinuojamos investicijos, o teisės aktai ir standartai turėtų būti atnaujinami ir atitikti šiandienos ekonomikos poreikius.
Prioritetinės sritys, kuriose Komisija siekia didesnio viešojo ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimo, yra kova su klimato kaita, efektyvus energijos vartojimas ir vandens naudojimas, sveika gyvensena, pažangūs miestai ir judumas, žaliavos, tvarus žemės ūkis ir kt.
Pirmąja partneryste, kuri turi būti pradėta 2011 m., bus siekiama skatinti kurti naujus produktus ir paslaugas, kurie gali padėti senėti aktyviai ir sveikai.
Kadangi moksliniai tyrimai ir plėtra labai svarbūs diegiant inovacijas, iniciatyva taip pat siekiama sumažinti Europos atotrūkį nuo JAV ir Japonijos padidinant investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą iki 3 proc. BVP.
Naujo tyrimo duomenimis, pasiekus šį tikslą būtų galima sukurti 3,7 mln. darbo vietų ir padidinti metinį BVP 795 mlrd. eurų. Reikės dar milijono mokslininkų.
Be to, „Inovacijų sąjunga“ siekiama didinti galimybes gauti finansavimą ir kvalifikuotų darbuotojų, mažinti biurokratizmą ir naujų idėjų patentavimo išlaidas.
Tarp siūlomų priemonių – taip pat ir rodikliai, padėsiantys įvertinti sparčiai augančių bendrovių dalį ekonomikoje ir reitinguoti universitetus, bei pasiūlymai didinti tarptautines rizikos kapitalo investicijas.
Šaltinis: Europos Komisija