Ilgame kelyje lyčių lygybės link žengtas dar vienas žingsnis

Siūlomame naujame plane daugiausia dėmesio skiriama darbo užmokesčių skirtumo mažinimui ir geresnėms galimybėms moterims siekti vadovaujamų pareigų. Tarp svarbiausių prioritetų yra ir smurto šeimoje problemos sprendimas.
Nepaisant pastaraisiais keleriais metais padarytos pažangos siekiant lyčių lygybės, ES moterys vis tiek uždirba vidutiniškai 18 % mažiau nei vyrai. Be to, žymiai mažiau moterų negu vyrų eina aukščiausias vadovaujamas pareigas ir žymiai labiau tikėtina, kad jos patiria smurtą šeimoje.
Lyčių lygybė yra ne tik viena iš pagrindinių teisių, bet ir nepaprastai svarbus ES ekonomikos augimo bei konkurencingumo aspektas. Daugiau moterų darbo rinkoje padės ES pasiekti užsibrėžtą tikslą – kad iki 2020 m. dirbtų 75 % žmonių.
„Kad ekonomika vėl pradėtų augti, Europa turi geriau išnaudoti moterų gabumus vadovaujamose pareigose ir kitur“, – pasakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding.
Naujoje penkerių metų lyčių lygybės strategijoje siūloma taikyti atsakingas pareigas einančių moterų kvotas ir kitas priemones, kuriomis būtų siekiama, kad vadovaujamąsias pareigas eitų daugiau moterų. Be to, planu siekiama, kad verslo sektoriuje ir savarankiškai apskritai dirbtų daugiau moterų, bei suorganizuoti metinį informacinį renginį „Europos vienodo darbo užmokesčio diena“. Kiekvienais metais ES kvies darbdavius, profesines sąjungas ir kitas suinteresuotas grupes dalyvauti lyčių lygybės dialoge siekiant įvertinti pažangą.
Be to, ES planuoja kovos su smurtu šeimoje iniciatyvą, kuri susilaukė didžiulio visuomenės palaikymo.
Strategijoje taip pat bus aptariamos sritys, kuriose šiuo metu vyrai yra nepalankioje padėtyje, ir priemonės sudaryti geresnes sąlygas jiems gauti vaiko priežiūros atostogas, be to, siekiama sumažinti mokyklos nebaigiančių berniukų (vaikinų) skaičių.
Šaltinis: Europos Komisija