Inovacijoms kurti ir naujoms technologijoms plėtoti skirta 44 mln. litų ES paramos

Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas pirmasis gavo paramą pagal priemonę „Inoklaster LT+“. Ūkio ministras įsakymu institutui skyrė beveik 12 mln. litų paramos.
Finansuojamo projekto tikslas – sukurti infrastruktūrą, kuri leis atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir technologijų plėtros (MTTP) veiklas. Sukurta infrastruktūra padės spręsti bendras problemas ir suburs mokslo ir verslo visuomenę didinti optoelektronikos pramonės konkurencingumą.
Pagal priemonę „Inoklaster LT+“ finansuojamos visos klasterio koordinatoriaus investicijos, susijusios su klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra, bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūra. Iš viso pagal priemonę „Inoklaster LT+“ yra gautos dvi paraiškos.
Pasak ūkio viceministro Mindaugo Petrausko, raginame įmones burtis į klasterius ir teikti projektus paramai gauti. Norime, kad parama būtų suteikta konkuravimo principu, tai yra iš pateiktų projektų atrinktiems geriausiems projektams. „Klasterizacija naudinga ne tik atskirų įmonių, bet ir šalies arba regiono konkurenciniam pranašumui formuoti. Užuot konkuravus po vieną, klasterizacija padeda suvienyti pajėgas konkrečiame regione ir dėl vietos rinkoje kovoti grupei įmonių. Tai viena iš galimybių išsikovoti sau vietą eksporto rinkose, kur konkuruoti pavienei įmonei yra sudėtinga. Be to, klasteryje vyrauja darbo ir rizikos pasidalinimas“, – sakė ūkio viceministras M. Petrauskas.
Paraiškos pagal „Inoklaster LT+“ priimamos iki 2012 m. sausio 31 d. Iš viso pagal priemonę „Inoklaster LT+“ planuojama skirti 160,3 mln. litų iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Taip pat ūkio ministro įsakymu beveik 32 mln. litų iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų skirta 11-ai mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų pagal priemonę „Intelektas LT+“.
Priemone „Intelektas LT+“ finansuojamos įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų ar testavimo įranga ir pan.). Sukurta ar išplėtota MTTP bazė sudarys ilgalaikes prielaidas toliau vykdyti MTTP veiklą įmonėse, o tai savo ruožtu leis įmonėms ir pasibaigus projektams dar ne vienerius metus toliau kurti vis naujesnius, tobulesnius produktus.
Parama skirta UAB „Šviesos konversija“, UAB „Altechna“, „UAB „Kalvis“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, UAB „Baltic Solar Solutions“, UAB „Wilibox“, UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras, UAB „Proton Engineering“, UAB „Malsena plius“.
Antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT+“ paskelbtas praėjusių metų rugpjūtį. Paraiškos pagal „Intelektas LT+“ priimamos iki 2012 m. sausio 31 d. Pagal šią priemonę šiuo kvietimu planuojama skirti 288 mln. litų iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Iš viso pagal priemonę „Intelektas LT+“ yra gautos 85 paraiškos, pagal kurias prašoma finansavimo suma sudaro daugiau nei 269,7 mln. litų. Jau sudarytos 19 sutarčių dėl paramos skyrimo, pagal kurias paskirstyta 34,5 mln. litų.
Vienas svarbiausių Ūkio ministerijos veiklos prioritetų yra inovacijų plėtra: teikiama parama inovatyviam verslui, skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, remiamas inovatyvių paslaugų teikimo efektyvumo gerinimas. MTTP skatinti yra skirtos septynios ES struktūrinės paramos priemonės: „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, „InogebLT-1“, „InogebLT-2“.
Šaltinis: Ūkio ministerija