VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTŲ TAIKYMO Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), prisidėdamas prie Europos Komisijos iniciatyvos, kviečia įmones dalyvauti viešoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą. Europos Komisija vykdo nacionalinių teisinių sistemų peržiūrą, siekdama įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, taikymą. Pagrindinis šio tyrimo tikslas- nustatyti sritis, kuriose galima gauti grįžtamąjį ryšį dėl politikos formavimo. Taip pat šio tyrimo tikslas- gauti grįžtamąją informaciją apie bylas, susijusias su ES vartotojų

Paskelbtos Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo (EVIT)) klientų pasitenkinimo apklausos tikslas – nustatyti smulkių ir vidutinių įmonių pasitenkinimo lygį, apibendrinus paslaugų, kurias suteikė tinklo partneriai, įvertinimus. Apklausa apima šias paslaugų kategorijas: renginius (konferencijas, seminarus, mokymus), pagalbą tarptautinės verslo plėtros klausimais, specializuotas konsultavimo paslaugas, bendrines informavimo paslaugas, prenumeruojamas paslaugas (terminuotus pasiūlymus, informavimą apie įstatymų pasikeitimus), redakcinę veiklą (internetinius puslapius, naujienlaiškius, publikacijas). Apklausoje dalyvausiantys asmenys turi įvertinti EVIT paslaugas kiekvienu pasitenkinimo laipsniu - kaip labai geras, geras, vidutiniškas ar blogas. Atlikus

Ūkio ministerija, verslo organizacijos ir valstybės institucijos aptarė artimiausius darbus ruošiantis įvesti eurą Gruodžio 11 d., Ūkio ministerijoje įvyko Verslo aplinkos darbo grupės posėdis, kurio metu buvo aptartas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas ir artimiausi jo įvykdymo darbai. Verslo aplinkos darbo grupės tikslas – padėti verslo visuomenei pasirengti euro įvedimui ir prisidėti prie sklandaus euro įvedimo Lietuvoje proceso. Per susitikimą kalbėta apie priemones ir teisės aktus, kuriuos reikės parengti ar patikslinti ruošiantis įvesti eurą. Taip pat sutarta, kad, siekiant padėti verslui

Pagalba įmonėms sušvelninti restruktūrizavimo poveikį ES nurodo geriausius būdus sušvelninti restruktūrizavimo ir atleidimo iš darbo poveikį darbuotojams ir socialinėms sąlygoms. Nuo 2002 m. Europoje užregistruota daugiau kaip 16 000 restruktūrizavimo operacijų, per kurias darbo vietų sumažėjo daugiau kaip 2 milijonais. ES siekia pakeisti šią tendenciją pateikdama įmonėms, darbuotojams, profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms ir viešojo administravimo institucijoms geriausios praktikos rinkinį. Surengusi viešas konsultacijas ES parengė įmonių patirtimi grindžiamas gaires. Gairėse atsižvelgiama į konkrečias visų grupių, kurioms daro įtaką restruktūrizavimas, problemas, ir patariama, kaip restruktūrizavimui

Kaune antrą kartą organizuota Enterprise Europe Network metinė konferencija tarptautinio verslo plėtros tema sukvietė verslininkus norinčius pradėti arba padidinti savo prekybos mastus. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) metinė konferencija organizuojama kiekvienais metais nuo pat tinklo įkūrimo ir šiais metais Kaune jau buvo šeštoji. Šiais metais konferencija buvo išskirtinė tuo, kad konferencijos metu buvo ne tik pristatomos tinklo veiklos, bet kartu ir parodomas tikrasis darbas, kurį tinklo ekspertai visoje Lietuvoje atlieka kiekvieną dieną, t.y. padeda Lietuvos verslininkams susirasti partnerius

Ūkio ministras įmonių eksporto rinkų plėtrai paskirstė 12,8 mln. litų Ūkio ministras Evaldas Gustas pagal priemonę „Naujos galimybės“ įsakymu 105 įmonėms skyrė 12,8 mln. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Ši parama sudaro galimybę įmonėms dalyvauti tarptautinėse parodose, mugėse, verslo misijose ir užmegzti naujų ryšių, reikalingų eksporto plėtrai. Šiuo ūkio ministro įsakymu pagal priemonę „Naujos galimybės“ paramos suma 105 įmonėms siekė nuo 21 tūkst. iki 150 tūkst. litų. Paskutinį kartą kviečiant pasinaudoti pagal priemonę skiriamomis lėšomis, buvo supaprastinta įmonių atsiskaitymo tvarka

Enterprise Europe Network dėka, Lenkijos įmonė suvienijo pajėgas su Belgijos namų apdailos gaminių išradėju. Pietinėje Lenkijos dalyje esančiame Miechów miestelyje, Mateusz Baczynski vadovauja statybos, renovacijos ir apdailos darbų įmonei „FHU Matim“, kurioje dirba trys darbuotojai. Užsienio verslo partnerių paieška atvedė jį į Krokuvos pramonės ir prekybos rūmus –vieną iš 600 Enterprise Europe Network priklausančių organizacijų, kurios teikia nemokamą pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms daugiau nei 50 šalių. Enterprise Europe Network padėjo daugiau nei 10 tūkst. įmonių sudaryti sėkmingas verslo bendradarbiavimo

2013 m. antroje pusėje Europos Komisija (EK) pristatė naujas iniciatyvas, kurios gerintų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiklą. Keleto EK ambicingų naujų priemonių apžvalga: 1. Konsultacija dėl aplinką tausojančių veiksmų plano mažoms įmonėms (žr.http://www.paramaverslui.eu/go.php/lit/Konsultacija_del_aplinka_tausojanciu_vei/1362). 2. Europos Sąjungos finansavimo galimybių pristatymo dienos – pagalba kuriant MVĮ pritaikytą finansavimo sistemą Mažos ir vidutinės įmonės susiduria su mažiausia verslo kreditavimo pasiūla nuo finansinės krizės pradžios, kuri įvyko daugiau kaip prieš penkis metus, todėl Europos Komisija viena iš naujos įmonių konkurencingumo ir mažų bei vidutinių įmonių programos

Europos Komisija (EK) paskelbė viešą konsultaciją, kuria siekia išsiaiškinti suinteresuotų šalių požiūrius į efektyviausias mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo priemones, kurios padėtų racionaliai naudoti išteklius ir platinti tausojančius aplinką gaminius tarptautiniu mastu bei nustatyti, kokie atstovai gali geriausiai padėti MVĮ šiame procese. Šiandien tik keletas Europos MVĮ plėtoja tausojantį aplinką verslą užsienio rinkose. Europos Sąjunga sudaro apie vieną trečdalį pasaulinės aplinkosaugos pramonės, todėl MVĮ tai suteikia didžiulį augimo potencialą. Šios viešos konsultacijos rezultatai padės formuoti būsimo aplinką tausojančių veiksmų plano

Nuo 2007 m. Europos Sąjungoje taikomas nedidelių civilinių ir komercinių ginčų sprendimo būdas – Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Europos Komisija (EK) remiasi šešių metų patirtimi siekdama dar labiau supaprastinti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, padarydama ją pigesne ir tinkama vartotojams bei verslui. EK siūlo peržiūrėti ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentą suteikiant teisę pateikti ieškinį, kurio vertė iki 10 tūkst. eurų, t.y. padidinti nuo dabar galiojančios 2 tūkst. eurų ribos. Mažiems verslams šis pokytis būtų labai naudingas,