Ūkio ministerija, verslo organizacijos ir valstybės institucijos aptarė artimiausius darbus ruošiantis įvesti eurą

Ūkio ministerija, verslo organizacijos ir valstybės institucijos aptarė artimiausius darbus ruošiantis įvesti eurą

Gruodžio 11 d., Ūkio ministerijoje įvyko Verslo aplinkos darbo grupės posėdis, kurio metu buvo aptartas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas ir artimiausi jo įvykdymo darbai.

Verslo aplinkos darbo grupės tikslas – padėti verslo visuomenei pasirengti euro įvedimui ir prisidėti prie sklandaus euro įvedimo Lietuvoje proceso.

Per susitikimą kalbėta apie priemones ir teisės aktus, kuriuos reikės parengti ar patikslinti ruošiantis įvesti eurą. Taip pat sutarta, kad, siekiant padėti verslui pasirengti euro įvedimui Lietuvoje, verslo subjektams turėtų būti parengtos įvairių sričių, pavyzdžiui, apskaitos, informacinių sistemų pritaikymo, dvigubo kainų skelbimo, mokymų personalui organizavimo ir pan., rekomendacijos (gairės). Nutarta, kad remiantis kitų šalių praktika bus pateiktas sąrašas galimų rengti rekomendacijų ir Verslo aplinkos darbo grupė kitame posėdyje nuspręs, kurias iš jų būtų tikslinga rengti.

Darbo grupės nariai dar šiais metais turėtų pateikti pastabų dėl Ūkio ministerijos parengto memorandumo projekto. Įvertinus šias pastabas, bus parengtas patikslintas projektas ir teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms ir verslo atstovams.

Vyriausybė eurą siekia įvesti nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Tam Lietuva turi įgyvendinti konvergencijos (Mastrichto) kriterijus. Tai reiškia, kad valdžios sektoriaus deficitas turi neviršyti 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės skola turi būti ne didesnė nei 60 proc. BVP, infliacija negali būti daugiau kaip 1,5 procentinio punkto didesnė už trijų ES valstybių narių, kuriose kainos yra stabiliausios, infliacijos vidurkį ir kita.

Informacijos šaltinis:
http://www.ukmin.lt/web/lt/naujienos/naujienos/ukio_ministerija_verslo_organizacijos_ir_valstybes_institucijos_aptare_artimiausius_darbus_ruosiantis_ivesti_eura

 

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Europos verslo ir inovacijų tinklas