Prasidėjus vasaros atostogų sezonui Europos Komisija imasi gerinti poilsiautojų apsaugą – ketinama atnaujinti ES teisės nuostatas dėl kelionės paslaugų paketų. Iki šiol ES keliautojų apsaugos teisinis pagrindas buvo 1990 m. ES direktyva dėl kelionių paketų. Ja užtikrinta visapusiška vartotojų apsauga užsisakant iš anksto parengtus kelionės paslaugų paketus, kuriuos sudaro, pavyzdžiui, skrydžiai, viešbučiai ar automobilio nuoma. Apsauga reiškia ir teisę gauti visą reikiamą informaciją iki sutarties pasirašymo – taip užtikrinama, kad kita sutarties šalis prisiimtų atsakomybę už visų pakete numatytų paslaugų suteikimą

Europos Praktikantų alianco steigėjai Androulla Vassiliou – komisarė atsakinga už mokslą ir kultūrą, ir Laszlo Andor – komisaras atsakingas už socialinius reikalus ir darbą alianco veiklą pradėjo WorldSkills 2013 renginyje Leipcige, Vokietijoje. Alianco tikslas yra padėti ES šalims kovoti su jaunimo nedarbu pagerinant praktikantų kokybę ir pasiūlą pasitelkiant platų partnerių iš verslo ir mokslo institucijų ratą. Tai padės identifikuoti sėkmingas praktikų schemas, kurios vėliau galės būti pritaikytos spręsti kiekvienos ES šalies praktikų problemoms spręsti. Aliancą remia Europos Komisija, Europos Ministrų Taryba, Europos

Šiuo kvietimu tikimasi papildyti regioninę ir nacionalinę politiką, remiant tarptautinį bendradarbiavimą ir bendras iniciatyvas, kurios skirtos kurti inovatyvius tarptautinius kultūrinio ir/arba pramoninio turizmo produktus, prisidedant prie: Europos turizmo pasiūlos diferencijavimo pasinaudojant bendru kultūriniu paveldu ir suteikiant jam vertę; ekonomikos atkūrimo ir darbo vietų sukūrimo smunkančiuose regionuose įgyvendinant tarpregioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus turizmo srityje. Reikalavimai. Projektas turi atitikti šiuos reikalavimus: Būti tematinis. Tarptautinis turizmo produktas turi būti sumanytas ir struktūriškai apibrėžtas pagal bendrą temą. Tema turi būti susijusi su Europos kultūriniu ar pramoniniu paveldu ir

Europos Sąjungos (ES) remiamam mokslinių tyrimų projektui Enterprise Europe Network pasitelkia muziejų, kuris naudos moderniausias technologijas tiriant senovinius artefaktus. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje aktyvi šiaurės Ispanijos įmonė „Treelogic S.L.“ siūlo informacinių ir komunikacinių technologijų sprendimus – nuo pacientų stebėjimo sistemų iki elektroninių valdžios vartų portalų. Nuolatos ieškodama naujų galimybių, įmonė pateikė paraišką dalyvauti ES finansuojamame kvietime technologiškai tirti istorinius objektus. Ieškodama muziejaus, kuris dalyvautų projekte, įmonė „Treelogic S.L.“ kreipėsi į Inès Rey Hidalgo, vieną iš 3000 Enterprise Europe Network

Susipažinkite su OiRA priemonėmis, kurios sukurtos siekiant supaprastinti ir palengvinti rizikos vertinimą. OiRA priemonės yra nemokamos ir visiems prieinamos internetu. Šios nedidelėms ir labai mažoms organizacijoms skirtos priemonės suteikia galimybę greitai ir veiksmingai atlikti rizikos vertinimą ir taip sumažinti išlaidas, kurių įmonė gali patirti dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar darbuotojų ligų, ir pagerinti bendrus įmonės veiklos rezultatus. Daugiau informacijos apie OiRA projektą: https://osha.europa.eu/lt/topics/oira/ Šaltinis: https://osha.europa.eu/lt/teaser/oira-online-interactive-risk-assessment Informaciją pateikė: Marijus Muralis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Informacija apie teisinius reikalavimus yra viena svarbiausių sąlygų priimant tinkamus sprendimus bet kokiame versle. Kinijos, kaip ir bet kurios kitos, teisinės sistemos praktinis taikymas reikalauja profesionalios teisinės pagalbos, tačiau susipažinimas su pagrindiniais užsienio investicijų ir prekybos teisės aktais gali padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) orientuotis Kinijos rinkoje galiojančiuose reikalavimuose, palengvinti veiklos srities formulavimą ir derybas su patarėju teisės klausimais. Europos Sąjungos mažų ir vidutinių įmonių centro (angl. The EU SME Centre) teisininkai surinko 40 įstatymų ir reglamentų, kurie susiję su

Įmonėms gali būti sudėtinga prekiauti tausojančiais aplinką ir energiją gaminiais keliose šalyse narėse, kuriose galioja skirtingos nacionalinės aplinkosaugos įgyvendinimo sistemos. Tokia reikalavimų įvairovė trukdo laisvam tausojančių aplinką ir energiją prekių judėjimui bendroje rinkoje bei kelia painiavą vartotojams. Europos Komisija, siekdama išspęsti šias problemas, siūlo keletą veiksmų, kurie yra „Žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimas“ iniciatyvos dalis: Nustato du aplinkosaugos veiklos matavimo metodus visame produkto gyvavimo cikle: gaminio poveikio aplinkai pėdsakas (ang. Product Environmental Footprint (PEF)) ir organizacijos poveikio aplinkai pėdsakas (ang. Organisation

Europos Komisija (EK) nesenai priėmė komunikatą dėl „Marco Polo“ programos (2003-2013), kuri padeda įmonėms pereiti nuo krovinių vežimo keliais prie labiau aplinką tausojančių priemonių, kaip pavyzdžiui trumpų nuotolių laivyba, geležinkeliai ir vidaus vandenų keliai. Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) įgyvendina šią iniciatyvą, kaip Europos įmonių programą. 2003-2013 metų laikotarpiu 650 įmonių gavo 172 dotacijas. Komunikate (COM(2013)278) pristatomi ir EK planai dėl „Marco Polo“ programos nepatenkantys į dabartinę daugiametę finansavimo struktūrą. „Marco Polo“ programa yra vienintelė ES finansavimo priemonė remianti krovinių

Europai reikia daugiau verslininkų, kad ekonomika pradėtų vėl augti ir atsirastų daugiau darbo vietų. Naujos įmonės, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), sukuria daugiau nei 4 mln. naujų darbo vietų kasmet ir tai yra didžiausias naujų darbo vietų šaltinis Europoje. Pripažįstant neatsiejamą verslininkų vaidmenį ekonomikos atsigavimui, Europos Komisija (EK) 2013 m. sausį pristatė veiksmų planą „Verslumas 2020“. Veiksmų planas yra investicijų, reglamentavimo privalumų ir švietimo galimybių derinys, kuris sugrąžins Europos ekonomikos augimą. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani 2013 m. sausį

„FORMES Ltd.“ prezidentas Andrzej Sroczyński Enterprise Europe Network Lenkijoje paskatino naują „žalių“ statybų spartų augimą, suburdamas tris aiškią ateities viziją turinčias įmones. Lenkijos verslininkas Andrzej Sroczyński tiki molio, kaip ekologiškos medžiagos namų statybai, potencialu. „Žemė padeda akumuliuoti šilumą žiemą, o vasarą – išlaikyti vėsius namus, sumažinant energijos poreikį šildymui ar kondicionavimui“, – teigia A. Sroczyński. Jis vadovauja pietų Zielonki gyvenvietėje įsikūrusiai įmonei „FORMES Ltd.“, kuri parduoda molio pagrindu pagamintą tinką ir dažus statybos bei didmeninės prekybos įmonėms, taip pat nuosavų namų savininkams. Ieškodamas