Pagalba įmonėms sušvelninti restruktūrizavimo poveikį

Pagalba įmonėms sušvelninti restruktūrizavimo poveikį

ES nurodo geriausius būdus sušvelninti restruktūrizavimo ir atleidimo iš darbo poveikį darbuotojams ir socialinėms sąlygoms.

Nuo 2002 m. Europoje užregistruota daugiau kaip 16 000 restruktūrizavimo operacijų, per kurias darbo vietų sumažėjo daugiau kaip 2 milijonais.

ES siekia pakeisti šią tendenciją pateikdama įmonėms, darbuotojams, profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms ir viešojo administravimo institucijoms geriausios praktikos rinkinį. Surengusi viešas konsultacijas ES parengė įmonių patirtimi grindžiamas gaires. Gairėse atsižvelgiama į konkrečias visų grupių, kurioms daro įtaką restruktūrizavimas, problemas, ir patariama, kaip restruktūrizavimui pasirengti ir vykdyti konkrečius veiksmus.

Tikimasi, kad šis gerosios praktikos rinkinys įmonėms padės geriau numatyti būsimus darbo jėgos ir įgūdžių poreikius, o darbuotojams – rasti kitą darbą, jei būtų atleisti. Štai kelios iš konkrečių priemonių:

-strateginis ilgalaikis rinkos pokyčių stebėjimas,

-nuolatinis darbo vietų ir įgūdžių poreikių tyrimas,

-pagalba darbuotojams – mokymas, konsultavimas profesinio orientavimo klausimais ir pagalba ieškant naujo darbo,

-išorės įstaigų (valdžios institucijų, universitetų, mokymo centrų) pasitelkimas į pagalbą,

-visapusiškas ES lėšų panaudojimas naujų darbo vietų kūrimui skatinti.

ES ragina valstybių narių vyriausybes remti ir propaguoti šias gaires ir apsvarstyti galimybę taikyti jas viešojo sektoriaus darbuotojams. 2016 m. bus paskelbta ataskaita, iš kurios bus matyti, ar reikia imtis kitų veiksmų, pavyzdžiui, parengti naujas ES taisykles.

ES parengtos gairės anglų kalba: http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf

Informacijos šaltinis: http://ec.europa.eu/news/employment/131213_lt.htm

 

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Europos verslo ir inovacijų tinklas