VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTŲ TAIKYMO

VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTŲ TAIKYMO

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), prisidėdamas prie Europos Komisijos iniciatyvos, kviečia įmones dalyvauti viešoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą.

Europos Komisija vykdo nacionalinių teisinių sistemų peržiūrą, siekdama įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, taikymą. Pagrindinis šio tyrimo tikslas- nustatyti sritis, kuriose galima gauti grįžtamąjį ryšį dėl politikos formavimo. Taip pat šio tyrimo tikslas- gauti grįžtamąją informaciją apie bylas, susijusias su ES vartotojų apsaugos teisių aktų taikymu. Atsiliepimai bus labai svarbūs nustatant būdus, padėsiančius gerinti teisines sistemas.

Ši konsultacija yra skirta įmonėms parduodančios produkciją ar paslaugas tiesiogiai klientams. Gautos informacijos konfidencialumas yra garantuojamas. Apklausos duomenys, kartu su kita informacija, bus naudojami siekiant įvertinti nacionalinių teismų veiksmingumą sprendžiant bylas susijusias su vartotojų teisių apsauga.

Grįžtamasis ryšys iš įmonių dėl politikos formavimo yra pateikiamas užpildant klausimyną lietuvių kalba, iki sausio 9 d. Norėdami gauti klausimyną, maloniai prašome kreiptis el. paštu evelina.nosirevaite@kcci.lt arba tel. (8 46) 39 08 67.

 

Informaciją rengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Europos verslo ir inovacijų tinklas