Europos Komisijos pasiūlymas dėl nedidelių sumų ieškinių padeda vartotojams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms

Nuo 2007 m. Europos Sąjungoje taikomas nedidelių civilinių ir komercinių ginčų sprendimo būdas – Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Europos Komisija (EK) remiasi šešių metų patirtimi siekdama dar labiau supaprastinti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, padarydama ją pigesne ir tinkama vartotojams bei verslui.

EK siūlo peržiūrėti ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentą suteikiant teisę pateikti ieškinį, kurio vertė iki 10 tūkst. eurų, t.y. padidinti nuo dabar galiojančios 2 tūkst. eurų ribos. Mažiems verslams šis pokytis būtų labai naudingas, kadangi šiuo metu tik 20 proc. verslo ieškinių yra iki 2 tūkst. eurų. Kitas svarbus pokytis siekia praplėsti tarpvalstybinės bylos apibrėžimą, norint padėti daugiau vartotojų ir įmonių išspręsti tarpvalstybinius ginčus. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama apriboti teismų taikomus mokesčius, sumažinti dokumentų tvarkymo ir kelionių išlaidas.

Plačiau anglų kalba: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_en.htm

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas