Konsultacija dėl aplinką tausojančių veiksmų plano mažoms įmonėms – tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Europos Komisija (EK) paskelbė viešą konsultaciją, kuria siekia išsiaiškinti suinteresuotų šalių požiūrius į efektyviausias mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo priemones, kurios padėtų racionaliai naudoti išteklius ir platinti tausojančius aplinką gaminius tarptautiniu mastu bei nustatyti, kokie atstovai gali geriausiai padėti MVĮ šiame procese.

Šiandien tik keletas Europos MVĮ plėtoja tausojantį aplinką verslą užsienio rinkose. Europos Sąjunga sudaro apie vieną trečdalį pasaulinės aplinkosaugos pramonės, todėl MVĮ tai suteikia didžiulį augimo potencialą. Šios viešos konsultacijos rezultatai padės formuoti būsimo aplinką tausojančių veiksmų plano mažoms įmonėms veiksmus, kurie skatins efektyvų MVĮ išteklių panaudojimą.

Konsultacija vyks iki š. m. gruodžio 12 d.

Plačiau anglų kalba:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6954&lang=en&tpa_id=0&displayType=consultation&nl_id=1032

Konsultacija:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm#h2-1

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas