Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su Europos Komisija, Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąja  įstaiga (EACI, angl. Executive Agency for Competitiveness & Innovation) bei Enterprise Europe Network partneriais Lietuvoje, 2013 m. spalio 15 - 16 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ rengia Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas)  metinę konferenciją. Šis renginys yra įtrauktas į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių sąrašą. Enterprise Europe Network buvo įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros

Pasiūlytas planas, pagal kurį būtų rengiamos socialinių rodiklių suvestinės, papildančios ekonominius duomenis, į kuriuos atsižvelgiama derinant su ES šalių narių vyriausybėmis nacionalinius biudžetus. 5 svarbiausi rodikliai, kurie bus pateikiami šioje suvestinėje: nedarbas, niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo dalis, namų ūkio disponuojamosios pajamos, nelygybė, arti skurdo ribos esančių gyventojų dalis. Svarbūs ne tik ekonominiai, bet ir socialiniai aspektai. Pagal praeitą savaitę pateiktą planą į ekonominės politikos formavimą bus labiau įtrauktos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos. Šis pasiūlymas – viena iš priemonių, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos valdymą po finansų krizės. Be to,

Komisija paprastina ir net panaikina kai kurias ES taisykles ir reglamentus. Jos tikslas – palengvinti įmonių ir piliečių gyvenimą bei paskatinti ekonomikos augimą. Šiandien Komisija paskelbė, kuriose politikos srityse ji imsis tolesnių veiksmų supaprastinti ar net panaikinti ES teisės aktus, sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir padaryti ES teisės aktus lengviau įgyvendinamus. Tai daroma vykdant Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų tikslą, itin svarbu siekiant, kad Europoje ekonomika vėl sparčiai augtų ir būtų kuriama daugiau darbo

Jei Jūs esate vyresnio amžiaus keliautojas, rūpinatės neįgaliuoju arba turite specialių poreikių keliaujant, esate kviečiami išreikšti savo nuomone apie kelionėje patiriamus nepatogumus. Dalyvaukite Europos Komisijos apklausoje. Šios apklausos tikslas yra surinkti informaciją apie sunkumus su kuriais susiduria vyresnio amžiaus arba negalią turintys keliautojai bei atsižvelgiant į rezultatus paruošti rekomendacijas kaip pagerinti sąlygas. Ši apklausa yra anonimiška. Apklausos formą rasite čia... Aivaras Knieža Projekto vadovas - koordinatorius Enterprise Europe Network -

Remiantis Europos Kelionių Komisijos duomenimis 2013 antrajame ketvirtyje Europoje užfiksuotas turistų srauto augimas beveik visose šalyse. Pateiktame Europos kelionių komisijos raporte teigiama, kad turistai atkeliaujantys į Europą renkasi vis didesnį skaičių krypčių kuriomis keliauti. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja mažesnės šalys, tokios kaip Islandija arba Slovakija, kuriose turistų srautas padidėjo atitinkamai 30 ir 20 proc. Juodkalnija, Latvija ir Kroatija sulaukė 9 proc. padidėjusio turistų skaičiaus, o Vengrija ir Lenkija 7 proc. Remiantis pateikta informacija daroma išvada, kad bendrai ES lankomumas iš trečiųjų

Padirbti produktai nėra proga sutaupyti norint įsigyti originalius produktus – jie gali būti itin kenksmingi. 2012 metais ES muitinėse buvo sulaikyta beveik 40 milijonų produktų, kurie, įtariama, pažeidė intelektinės nuosavybės apsaugos teises. Per daug gerai, kad būtų tiesa Dauguma ES piliečių žino, kad prekiauti ir pristatinėti produktus pažeidžiančius ES intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip prekės ženklas arba patentas, yra nelegalu. Tačiau daugelis nežino, kad padirbti produktai rinkai kainuoja daug daugiau nei kad nurodyta produkto kaina. Padirbiniai padidina sąžiningai gyvenančių žmonių fiskalinę naštą,

Europos konkurencingumo stiprinimui itin didelę reikšmę turi siekis užtikrinti nenutrūkstama ir patikimą žaliavų tiekimą. Dėl šios priežasties Europos Komisija pradėjo ES žaliavų iniciatyvą, kurios tikslas yra paruošti gaires kaip Europos Sąjungos įmonėms būtų užtikrinamas nenutrūkstamas ir patikimas žaliavų tiekimas. Žaliavos yra visos pramoninės produkcijos pagrindas. Gamintojams norint išlikti konkurencingais pasaulinėje rinkoje itin svarbu gauti žaliavas tokiomis kainomis, kokios yra nusistovėjusios rinkoje, o ne pagal tam tikrus papildomus kriterijus. Europa nuo pat industrinės revoliucijos pradžios yra vienas iš didžiausių pramonės regionų, tačiau

Skirtumai tarp nacionalinių bankroto įstatymų gali sukelti teisinius neaiškumus ir sukurti verslui nedraugišką aplinką. Europai reikia „gelbėjimo ir atstatymo“ kultūros perspektyviems verslams ir individams, kurie patiria finansinius sunkumus. Verslo savininkams turėtų būti suteikta antra galimybė, kad bankrotas netaptų nuosprendžiu visam gyvenimui, jei verslas patirtų nesėkmę. Pagrindiniai dalykai, kurie turi neigiamą poveikį tarpvalstybinėms investicijoms yra: laikas, reikalingas skolos padengimui bankroto paskelbimo sąlygos ieškinių pildymas ir restruktūrizavimo planų taisyklės. Europos Komisija (EK) siekia išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę dėl šių problemų geriausių sprendimo būdų. Atsakymus galima pateikti

  Po keleto sėkmingų pramonės bendradarbiavimą skatinančių vizitų, Europos Komisijos (EK) pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani ir Europos Sąjungos aplinkos komisaras Janezas Potočnikas vyko į Kiniją. Svarbiausi misijos tikslai buvo skatinti Europos Sąjungos „Žaliąją pramonę“ ir padėti Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) Kinijoje. Tiksliniai sektoriai: oro kokybė, vandens valymas, atliekų tvarkymas, išteklių ir energijos valdymas bei aplinką tausojančios technologijos. Europos Komisijos narius lydėjo 59 įmonės, iš kurių 22 buvo MVĮ, ir verslo federacijos iš 17 valstybių narių. Bendra šioje misijoje dalyvavusių įmonių apyvarta

Enterprise Europe Network padėjo Jungtinės Karalystės transporto reikmenų srityje pradedančiai veiklą įmonei rasti jų sukurtos prekių pakrovimo naujovės platintojus Italijoje. Rytinėje Aylesbury miesto dalyje įsikūrusi dviejų darbuotojų įmonė „Shipmore Ltd.“ siekia pakeisti prekių pakrovimo į sunkvežimius būdą. Jų pagrindinis gaminys yra STAKA – dviaukštė krovimo sistema turinti lengvą rėmą palečių pakrovimui vienai ant kitos viršaus. Padidindama sunkvežimių krovinių pakrovimo galimybes, nauja sistema sumažina kuro sąnaudas, padidina krovinių pakrovimo ir iškrovimo saugumą bei sumažina draudimo ieškinius dėl sugadintų prekių. „Ji padeda sumažinti ir