Naujos Europos Komisijos iniciatyvos, padedančios mažoms ir vidutinėms įmonėms

2013 m. antroje pusėje Europos Komisija (EK) pristatė naujas iniciatyvas, kurios gerintų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiklą. Keleto EK ambicingų naujų priemonių apžvalga:

1. Konsultacija dėl aplinką tausojančių veiksmų plano mažoms įmonėms (žr.http://www.paramaverslui.eu/go.php/lit/Konsultacija_del_aplinka_tausojanciu_vei/1362).

2. Europos Sąjungos finansavimo galimybių pristatymo dienos – pagalba kuriant MVĮ pritaikytą finansavimo sistemą

Mažos ir vidutinės įmonės susiduria su mažiausia verslo kreditavimo pasiūla nuo finansinės krizės pradžios, kuri įvyko daugiau kaip prieš penkis metus, todėl Europos Komisija viena iš naujos įmonių konkurencingumo ir mažų bei vidutinių įmonių programos „COSME“ dalių siekia skubiai užpildyti šią rinkos spragą suteikdama 3,5 mlrd. eurų MVĮ finansavimą kiekvienais metais nuo 2014 m. iki 2020 m.
Norint užtikrinti COSME programos sėkmę, būtina sukurti efektyvią partnerystę su finansų organizacijomis, kurios teikia kreditus MVĮ, todėl EK pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani inicijavo renginių ciklą – Europos Sąjungos finansavimo galimybių pristatymo dienos (angl. the ‘EU Access to Finance Days’) – siekdamas paaiškinti kaip veiks naujos COSME programos priemonės bei paskatinti patikimus finansų rinkos operatorius tapti COSME programos tarpininkais. Europos Sąjungos finansavimo galimybių pristatymo dienos bus organizuotos visose Europos Sąjungos sostinėse iki 2014 m. pabaigos.

Plačiau anglų kalba:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7011&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1032

3. Standartinio PVM susigrąžinimas palengvina 20 mln. įmonių gyvavimą

Europos Komisija pasiūlė naują standartinio PVM (pridėtinės vertės mokesčio) susigrąžinimą, kuris gali sumažinti Europos Sąjungos (ES) įmonių išlaidas iki 15 mlrd. kasmet. Šios iniciatyvos tikslas yra sumažinti biurokratiją, palengvinti mokesčių suderinamumą ir padidinti mokesčių administravimo Europoje efektyvumą. Kiekvienais metais ES mokesčių mokėtojai pateikia nacionalinėms mokesčius administruojančioms įstaigoms 150 mln. prašymų grąžinti PVM. Pagal dabar galiojančią tvarką labai skiriasi valstybių narių prašoma pateikti informacija, nacionalinių  paraiškų formos ir ataskaitų pateikimo terminai, todėl PVM grąžinimas tarptautiniam verslui yra sudėtinga ir brangi procedūra.

4. Minios finansavimą padaryti tvariu finansavimo šaltiniu

Europos Komisija paskelbė viešą konsultaciją siekdama išsiaiškinti „minios finansavimo“ (angl. crowdfunding) potencialą – naujos finansavimo formos, kuria individai dažniausiai internetu kviečiami investuoti į projektus ir iniciatyvas. Norint minios finansavimą padaryti tvaria Europos projektų finansavimo forma, reikia tam tikrų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų žmonių pasitikėjimą. EK konsultacijos tikslas yra surinkti duomenis apie rinkos dalyvių poreikius bei identifikuoti sritis, kuriose reikia privalomų teisinių priemonių arba teisiniai veiksmai galėtų paskatinti investavimą bei minios finansavimo sektoriaus augimą.

Plačiau anglų kalba:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6974&lang=en&tpa_id=0&displayType=consultation&nl_id=1032

5. Populiariausi technologijų srityje verslininkai pristatė pradedančio verslo sėkmės manifestą

Kai kurie iš populiariausių technologijų srityje dirbančių Europos verslininkų ir pradedančio verslo (angl. startup) pradininkų pristatė manifestą, kuriame išsamiai aprašoma kodėl Europa turi prisitaikyti skaitmeninių technologijų amžiuje. Europos pradedančiojo verslo manifestas remiasi bendra dešimčių europiečių patirtimi, kurie sugalvojo, sukūrė ir išplėtojo sėkmingą verslą. Europos Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms ir ES įmonėms manifeste pateikiamos 22 rekomendacijos švietimo ir įgūdžių ugdymo, finansavimo, duomenų apsaugos ir nuomonės lyderystės srityse.

Plačiau anglų kalba:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7027&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1032

Šaltinis:
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11097_en.htm

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas