EK paskelbė žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atliekų tvarkymo ir perdirbimo tikslus

Šiandien Europos Komisija priėmė žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriuo Europos verslo įmonėms ir vartotojams siekiama padėti pereiti prie stipresnės žiedinės ekonomikos, kurioje ištekliai bus naudojami tausiau. Pasiūlyti veiksmai padės sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, tiek ir ekonomikai. Pasiūlymai taikomi visam gyvavimo ciklui: nuo gamybos ir naudojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos. Pereinamajam laikotarpiui bus skirta finansinė parama iš ESI fondų, 650 mln. EUR – iš

Eksporto partnerių ieškoti nuo šiol padės speciali duomenų bazė

Patikimų eksporto partnerių Lietuvoje ieškančios užsienio kompanijos informacijos apie įvairių šalies verslo sektorių gamintojus ir paslaugų teikėjus nuo šiol gali rasti atnaujintoje eksportuotojų duomenų bazėje. Potencialūs užsienio partneriai jau dabar kviečiami ja naudotis – nemokamoje duomenų bazėje pateikiami detalūs Lietuvos įmonių aprašymai, kontaktinė informacija. Duomenų bazė nuolat pildoma naujomis įmonėmis. „Ši duomenų bazė, kuri patobulinta pagal naujausias informacinių technologijų tendencijas, padės Lietuvos ir užsienio šalių verslininkams užmegzti ryšių, prisidės auginant šalies eksporto mastą. Šį įrankį prižiūrinti „Versli Lietuva“ eksportuotojų duomenų bazę

Pelno mokestis turėtų būti mokamas toje valstybėje, kur uždirbamas pelnas

Tarptautinės bendrovės turėtų mokėti pelno mokestį toje valstybėje, kurioje jos uždirba pelną. Tai pažymima trečiadienį Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje, kuria siūlomos kovos su agresyviu mokesčių planavimu ir slėpimu priemonės. Apie tai kalbėjomės su EP pranešimą šiuo klausimu parengusiais Specialiojo sprendimų dėl mokesčių komiteto nariais Elisa Ferreira (Socialistai ir demokratai, Portugalija) ir Michael Theurer (Liberalai ir demokratai, Vokietija). Po devynis mėnesius trukusio tyrimo Europos Parlamentas lapkričio 25 dieną patvirtino rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad įmonės sąžiningai mokėtų joms priklausančią mokesčių dalį. Rengiant šias rekomendacijas

Antradienį Europos Parlamentas pritarė draudimo tarpininkavimo taisyklių pataisoms. Draudimo paslaugų teikimo reikalavimai visose ES šalyse bus vienodi, o draudėjai bus geriau informuoti ir apsaugoti. Visi draudikai turės būti įsiregistravę ES valstybėse, kuriose yra jų gyvenamoji vieta ar buveinė, o draudimo įmonių personalas - tinkamai apmokytas. Draudimo tarpininkai turės apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei kaip 1,25 mln. eurų sumai vienam kompensacijos prašymui arba ne mažesnei kaip 1,85 mln. eurų sumai metams. Be to, siekiant apsaugoti klientus nuo draudimo tarpininkų nemokumo, draudikai privalės užtikrinti,

Šiandien Europos Komisija priėmė naują Europos aviacijos strategiją. Tai labai svarbi iniciatyva, skirta Europos ekonomikos augimui skatinti, jos pramonės bazei stiprinti ir ES vadovaujamam vaidmeniui pasaulyje didinti, užtikrinant, kad Europos aviacijos sektorius išliktų konkurencingas ir pasinaudotų sparčiai kintančios ir besivystančios pasaulio ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Stiprus ir naujovėms atviras aviacijos sektorius bus naudingas ne tik įmonėms, bet ir Europos piliečiams, kurie galės pigiau nuvykti į daugiau pasaulio miestų. Pagrindiniai Europos aviacijos strategijos prioritetai: ES aviacijos sektoriuje turi būti suteikta galimybė patekti į naujas

2015 m. gruodžio 9 d. priėmus Graikijos kaimo plėtros programą baigtas visų 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų 118 programų priėmimo procesas. Kaimo plėtros programos bus finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis (99,6 mlrd. EUR) ir bendro finansavimo lėšomis, t. y. nacionalinėmis ir regioninėmis viešosiomis lėšomis arba privačiojo sektoriaus investicijomis (60,6 mlrd. EUR). Tokios programos padės Europos kaimo vietovėms ir bendruomenėms įveikti esamus ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius sunkumus, taip pat pasinaudoti naujomis galimybėmis. „Kaimo plėtros programos skirtos Europos kaimo vietovių užimtumui, augimui, investicijoms ir konkurencingumui skatinti, –

Lietuviai aktyviai dalyvavo „Elmia Subcontractor“ verslo kontaktų renginyje

Lietuvos įmonės tęsia sėkmingo dalyvavimo „Elmia Subcontractor“ verslo kontaktų renginyje tradicijas. Jončiopingo mieste, Švedijoje, lapkričio 11-13 d. jau 40 metus iš eilės buvo organizuojama automobilių ir gamybos pramonės įmonėms skirta paroda „Elmia Subcontractor“. Ši paroda yra didžiausia subkontraktoriams skirta paroda Šiaurės Europoje. Parodos metu įmonės ne tik turi galimybę pristatyti savo produkciją dalyviams iš viso pasaulio, bet ir susipažinti su naujausiomis rinkos tendencijomis parodos metu organizuojamose konferencijose, susirasti verslo partnerius „Elmia Subcontractor Connect“ verslo kontaktų renginio metu. Kauno prekybos, pramonės ir amatų

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, siekdamas skatinti įmonių plėtrą užsienio rinkose, 2015 m. lapkričio 18 d. organizavo Vilniuje nemokamą seminarą tema "Eksporto rinkų atrankos metodai: nuo atsitiktinumo iki nuoseklios ir sėkmingos tarptautinės plėtros". Renginio pranešėjas Sigitas Brazinskas pristatė įvairias rinkų analizės bei atrankos priemones ir metodikas pasitelkdamas savo asmeninę patirtį, atliktus tyrimus ir įvairius informacijos šaltinius. Seminaro metu buvo diskutuojama, aptariami konkretūs atvejai bei atliekamos grupinės užduotys. Seminare dalyvavo įvairių gamybos sektorių, prekybos