Komisija pristatė naują Europos aviacijos strategiją

Šiandien Europos Komisija priėmė naują Europos aviacijos strategiją. Tai labai svarbi iniciatyva, skirta Europos ekonomikos augimui skatinti, jos pramonės bazei stiprinti ir ES vadovaujamam vaidmeniui pasaulyje didinti, užtikrinant, kad Europos aviacijos sektorius išliktų konkurencingas ir pasinaudotų sparčiai kintančios ir besivystančios pasaulio ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Stiprus ir naujovėms atviras aviacijos sektorius bus naudingas ne tik įmonėms, bet ir Europos piliečiams, kurie galės pigiau nuvykti į daugiau pasaulio miestų.

Pagrindiniai Europos aviacijos strategijos prioritetai:

  • ES aviacijos sektoriuje turi būti suteikta galimybė patekti į naujas augančias rinkas. Tą galima pasiekti naujais išorės aviacijos susitarimais su svarbiausiomis pasaulio šalimis ir regionais. Dėl to ne tik pagerėtų patekimo į rinką galimybės, bet ir būtų sukurta naujų verslo galimybių Europos įmonėms bei padidėtų maršrutų skaičius ir sumažėtų bilietų kaina keleiviams.
  • Dėl suskaidytos Europos oro erdvės kasmet patiriama mažiausiai 5 mlrd. eurų išlaidų ir išmetama iki 50 mln. tonų CO2. Dėl ribotų pajėgumų ES oro uostuose iki 2035 m. gali būti nesukurta 818 000 darbo vietų. Todėl rengiami planai, kaip patenkinti būsimą kelionių oru paklausą ir išvengti per didelės oro kelių apkrovos.
  • Siekiant apsaugoti Europos piliečių ir įmonių interesus, intensyvėjant oro eismui būtina užtikrinti aukštus saugos standartus. Komisija ieškos būdų, kaip sumažinti saugumo patikrų naštą ir sąnaudas, tuo tikslu diegiant naujas technologijas

Aviacija labai skatina ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, prekybą ir judumą Europos Sąjungoje, taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį ES ekonomikoje. Šiame sektoriuje ES dirba beveik 2 mln. žmonių, o jo vertė Europos ekonomikai sudaro 110 mlrd. eurų. Per pastaruosius 20 metų liberalizavus ES oro susisiekimo paslaugų vidaus rinką ir iš esmės padidėjus oro susisiekimo ES viduje ir pasaulyje paklausai, Europos aviacijos sektorius labai išsiplėtė. Numatoma, kad 2035 m. Europoje bus atliekama 14,4 mln. skrydžių – tai 50 % daugiau nei 2012 m.

Plačiau