Spalio mėn. Europos Komisija pristatė naują prekybos ir investicijų strategiją - komunikatą, pavadintą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“. Komisija siūlo naująją prekybos politiką grįsti trimis pagrindiniais principais: Užtikrinti, kad prekyba leistų suteikti naujų ekonominių galimybių, pvz. sprendžiant klausimus, susijusius su prekyba paslaugomis ir skaitmenine prekyba; daugiau dėmesio skirti rinkų atvėrimui MVĮ ir prisitaikymui naujose rinkose (pvz. į būsimus prekybos susitarimus bus įtrauktos veiksmingesnės nuostatos dėl MVĮ). Padaryti derybas dėl prekybinių sutarčių atviresnes visuomenės dėmesiui, skelbiant pagrindinius visų derybų tekstus, kaip

Europos Komisija (EK) patvirtino 33 naujas programas, kuriomis siekiama paskatinti žemės ūkio produktų konkurencingumą. Programos, kurių bendra vertė 108 mln. Eur, padės atverti naujas rinkas ES produktams ir padidins jų suvartojimą ES viduje. Finansuojamos priemonės gali būti sudarytos iš įvairaus tipo reklaminių kampanijų, pabrėžiančių ES produktų privalumus, ypač kokybę, maisto saugumą, higieną, maisto naudingumą, ženklinimą, gyvūnų gerovę ir aplinkai draugiškus gamybos

Siekiama užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai dėl mokesčių lengvatų tarptautinėms korporacijoms

Skaičiuojama, kad į ES šalių biudžetus kasmet dėl mokesčių vengimo nesumokama apie 1 trln. eurų. „LuxLeaks“ skandalas atskleidė, kad kai kurios šalys, taikydamos mokestines lengvatas, galėjo padėti tarptautinėms bendrovėms susimažinti mokesčių naštą. Pirmadienio popietę Specialaus sprendimų dėl mokesčių komiteto nariai kartu su keliolikos stambių bendrovių, tokių kaip „Google“, „Coca–Cola“ ir „Ikea“, atstovais aptars priemones didinti mokesčių skaidrumą ir stiprinti kovą su jų slėpimu. Po aštuonis mėnesius trukusio tyrimo Specialusis sprendimų dėl mokesčių komitetas spalio 26 dieną patvirtino rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad

EP siekia paprasčiau įteisinti naujoviškus maisto produktus

Trečiadienį Europos Parlamentas balsavo už paprastesnę centralizuotą europinę leidimų naujoviškiems maisto produktams išdavimo tvarką. Nors esminiai šio reglamento principai jau buvo suderinti su ES Taryba, europarlamentarai siekia išlaikyti Parlamento teisę vetuoti naujų produktų licencijavimą. Naujoviški maisto produktai – tai maisto produktai, kurie Europos Sąjungoje nebuvo plačiai vartojami iki 1997 m. gegužės mėn., kai įsigaliojo dabartinis reglamentas. Jie apima maisto produktus, pagamintus naudojant naujus metodus ir technologijas, kaip antai nanotechnologijos, taip pat naujas chemines medžiagas, augalų ekstraktus, grybus, dumblius, dažiklius ar, pavyzdžiui, vabzdžius. Šiuo

Mikrokreditai – į pagalbą norintiems kurti verslą

Mikrokreditai – tai nedidelės paskolos, kurias gali gauti mažos įmonės bei neturtingi žmonės, nepajėgūs gauti banko paskolą. Jie pradėti teikti Pietų Azijoje ir Lotynų Amerikoje 8–ajame dešimtmetyje. Siekiant padidinti mikrokreditų teikimą, ypač dėl krizės susitraukus bankų skolinimui, 2010 metais ES įdiegė Europos mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“. EP Užimtumo komitetas antradienį baluoja dėl pranešimo, kuriuo vertinamas jos įgyvendinimas. „Progress“ gali pasinaudoti darbo rinkoje nedalyvaujantys asmenys, kurie nori pradėti dirbti savarankiškai arba įsteigti labai mažą įmonę, tačiau jiems sudėtinga gauti įprastą kreditą, pvz.,

Siekiama, kad MVĮ būtų lengviau gauti finansavimą, o naujai įsteigtoms įmonėms – sumažinti bendrovių įregistravimo išlaidas

Spalio 28 d. Europos Komisija pristatė veiksmų planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio politinį įsipareigojimą išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą ir užtikrinti, kad ji taptų klestinčios Europos pasaulinėje ekonomikoje impulsu. Veiksmai, dėl kurių susitarta, duos rezultatų toliau išvardytose srityse: MVĮ ir naujai įsteigtos įmonės. Naujai įsteigtos įmonės gali labai prisidėti prie ekonomikos augimo, tačiau nemažai verslininkų išvyksta iš Europos, nes savo novatoriškų idėjų negali įdiegti rinkoje. Dedamos pastangos įgyvendinant Investicijų planą ir kapitalo rinkų sąjungą, kad visoms MVĮ būtų lengviau

Verslo atstovai kviečiami dalyvauti EK programoje „Horizontas 2020“

Europos Komisija patvirtino didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ naująsias 2016–2017 m. darbo programas. Pagal naujųjų darbo programų kvietimus teikti paraiškas planuojama investuoti beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą ir inovacijas. Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia verslo atstovus aktyviai dalyvauti šioje programoje. „Kviečiu verslo atstovus nepraleisti progos ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Paskelbtas net 51 kvietimas teikti paraiškas įvairiose srityse – nuo ateities ir besikuriančių technologijų, transporto, energetikos, kosmoso, nanotechnologijų, informacinių technologijų,

Išskirta 10 prioritetinių Lietuvos eksporto rinkų, kuriose bus aktyviai skatinami plėtros procesai

Šiandien Ekonominės diplomatijos taryba (EDT) pritarė siūlymui išskirti 10 Lietuvos eksporto prioritetinių rinkų. Į šias rinkas siekiant didžiausio efektyvumo planuojama koncentruoti valstybės skatinimo priemones, viešojo sektoriaus veiksmus ir taip paspartinti Lietuvos eksporto plėtrą ir šalies ekonomikos augimą. „Šiame Ekonominės diplomatijos tarybos posėdyje spręsti klausimai yra svarbūs siekiant tiek eksporto, tiek tiesioginių užsienio investicijų plėtros. Daugiausia dėmesio šiandienos diskusijoje skyrėme eksporto skatinimui. Išskirtos 14 didžiausią potencialą turinčių šalies eksporto rinkų, iš jų 10 – pagrindinių, kuriose šiuo metu aktyviai skatinsime plėtros procesus, ir

Didelių įmonių imamoms paskoloms bus teikiamos garantijos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teiks paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines paskolas ir paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti. Šiam Ūkio ministerijos siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė. „Kadangi vis dažniau iš verslo atstovų išgirstame nuogąstavimų, kad ir didelėms įmonėms yra palyginti sunku gauti reikiamą finansavimą plėtrai, Ūkio ministerija priėmė sprendimą atnaujinti INVEGOS garantijų teikimą kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas. Ūkio ministerija tikisi, kad valstybės garantijos leis didelėms įmonėms plėstis tiek šalies

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaudamas su Lenkijos ambasados prekybos investicijų rėmimo skyriumi 2015 m. lapkričio 17 d surengė verslo pusryčius "Lenkijos rinka: pagrindiniai sėkmės faktoriai“. Audronė Masandukaitė, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų projektų vadovė, pristatė renginio dalyviams Europos įmonių tinklo paslaugas verslui. Pagrindinis verslo pusryčių lektorius, Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus Pirmasis sekretorius p. Krzysztof Januszkiewicz, renginio dalyvius supažindino su Lenkijos ekonomikos augimo specifika, pateikė praktinių lenkų