Suvienodinti draudimo paslaugų teikimo reikalavimai

Antradienį Europos Parlamentas pritarė draudimo tarpininkavimo taisyklių pataisoms. Draudimo paslaugų teikimo reikalavimai visose ES šalyse bus vienodi, o draudėjai bus geriau informuoti ir apsaugoti.

Visi draudikai turės būti įsiregistravę ES valstybėse, kuriose yra jų gyvenamoji vieta ar buveinė, o draudimo įmonių personalas – tinkamai apmokytas.

Draudimo tarpininkai turės apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei kaip 1,25 mln. eurų sumai vienam kompensacijos prašymui arba ne mažesnei kaip 1,85 mln. eurų sumai metams.

Be to, siekiant apsaugoti klientus nuo draudimo tarpininkų nemokumo, draudikai privalės užtikrinti, kad 4 proc. metinių draudimo įmokų, bet ne mažiau kaip 18 750 eurų, būtų visada laisvai prieinami.

Draudimą įsigyjantys asmenys dar iki sutarties pasirašymo turės gauti aiškią standartinę informaciją apie draudimą parduodančio agento tapatybę ir kontaktus, draudimo rūšį, pirkėjo įsipareigojimus, draudžiamą riziką, išimtis ir draudimo įmokas, taip pat bendrą sutarties kainą, jei įsigyjamas draudimo principu pagrįstas investicinis produktas.

Naujosios taisyklės nebus taikomos tiems draudimo produktams, kurie papildo tiekėjo siūlomą produktą ar paslaugą (pvz., bagažo ar kelionės draudimui), taip pat kai metinė draudimo įmoka neviršija 600 eurų.

Taisyklės, kurioms pritarė 579 EP nariai, 40 nepritarė, o 67 susilaikė, jau suderintos su ES Taryba, tačiau joms įsigalioti dar reikia formalaus ES Tarybos pritarimo. ES valstybės turės per dvejus metus naująsias taisykles perkelti į savo teisę.