VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) šiandien skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Expo sertifikatas LT“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 600 000 Eur. Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Kvietimo konkurse gali dalyvauti  labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Pagal projektų finansavimo  sąlygų aprašą sertifikuojama turi būti paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Didžiausia projektui galima

Ūkio ministerija, siekdama paskatinti įmones regionuose diegti inovacijas ir didinti produktyvumą, skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. eurų ES paramos. Iš visų institucijų Ūkio ministerija pirmoji skelbia kvietimą teikti paraiškas, kurios bus finansuojamos naujojo ES finansavimo periodo struktūrinių fondų lėšomis. „2014–2020 metų programavimo laikotarpiu Ūkio ministerija skirs itin daug dėmesio regionų konkurencingumui skatinti. Tuo tikslu ir sukurta priemonė „Regio Invest LT+“, kuri

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA)  skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 633 920 Eur ES struktūrinių fondų  lėšų. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – grupinis MVI ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose. Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Naujos galimybės“ yra viešoji įstaiga

Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, atlieka apklausą „Verslo patirtis bendrojoje paslaugų rinkoje“. Europos Komisija ieško būdų paskatinti ekonomikos augimą mažindama bei šalindama kliūtis perkant ir parduodant paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse arba Norvegijoje, Lichtenšteine, Islandijoje. Šios apklausos pagalba, Europos Komisija siekia išsiaiškinti, kokios tai kliūtys ir kurios iš jų labiausiai trukdo įmonėms. Europos Komisija nori sužinoti, ką jums teko patirti, kai pirkote arba pardavėte paslaugas Europos Sąjungoje. Europos Komisijos klausimynas Užpildytą klausimyną prašome