Tausojanti aplinką ir energiją bendroji rinka

Įmonėms gali būti sudėtinga prekiauti tausojančiais aplinką ir energiją gaminiais keliose šalyse narėse, kuriose galioja skirtingos nacionalinės aplinkosaugos įgyvendinimo sistemos. Tokia reikalavimų įvairovė trukdo laisvam tausojančių aplinką ir energiją prekių judėjimui bendroje rinkoje bei kelia painiavą vartotojams. Europos Komisija, siekdama išspęsti šias problemas, siūlo keletą veiksmų, kurie yra „Žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimas“ iniciatyvos dalis:

  • Nustato du aplinkosaugos veiklos matavimo metodus visame produkto gyvavimo cikle: gaminio poveikio aplinkai pėdsakas (ang. Product Environmental Footprint (PEF)) ir organizacijos poveikio aplinkai pėdsakas (ang. Organisation Environmental Footprint (OEF);
  • Europos Komisijos rekomendacijose skatina naudoti šiuos metodus šalyse narėse, įmonėse, privačiose organizacijose ir finansų bendruomenėje;
  • Skelbia trijų metų bandymų laikotarpį konkrečių taisyklių gaminiams ir sektoriams kūrimui, įtraukiant įvairias suinteresuotas šalis;
  • Suteikia principus, tokius kaip skaidrumas, patikimumas, išsamumas, palyginamumas ir aiškumas, komunikuoti aplinkosaugos veiklą;
  • Remia tarptautines pastangas koordinuojant metodologijų kūrimą ir duomenų prieinamumą.

Trijų metų bandymų laikotarpis jau prasidėjo. Atviras kvietimas savanoriauti skelbiamas PEF ir OEF tinklalapiuose, kviečiant Europos Sąjungos ir už jos ribų veikiančias įmones, pramonės ir suinteresuotų šalių organizacijas kurti konkrečias taisykles gaminiams ir sektoriams.

Paraiškos priimamos iki 2013 liepos 26 d.

Plačiau: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.ht

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas