Europos kultūrinio ir pramoninio paveldo rėmimas tarptautinio turizmo pagalba. Kvietimas teikti paraiškas

Šiuo kvietimu tikimasi papildyti regioninę ir nacionalinę politiką, remiant tarptautinį bendradarbiavimą ir bendras iniciatyvas, kurios skirtos kurti inovatyvius tarptautinius kultūrinio ir/arba pramoninio turizmo produktus, prisidedant prie:

  • Europos turizmo pasiūlos diferencijavimo pasinaudojant bendru kultūriniu paveldu ir suteikiant jam vertę;
  • ekonomikos atkūrimo ir darbo vietų sukūrimo smunkančiuose regionuose įgyvendinant tarpregioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus turizmo srityje.

Reikalavimai.
Projektas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • Būti tematinis. Tarptautinis turizmo produktas turi būti sumanytas ir struktūriškai apibrėžtas pagal bendrą temą. Tema turi būti susijusi su Europos kultūriniu ar pramoniniu paveldu ir tai turi būti aiškiai identifikuojama.
  • Būti techniškai ir finansiškai tvarus. Projektas turi parodyti valdymo struktūrą ir paaiškinti, kaip ji padės pasiekti projekto tikslus, numatyti darbuotojus, kurie paskirstys užduotis tarp partnerių ir darbuotojų. Pasiūlymo aprašymas taip pat turėtų apimti tolimesnius projekto techninio ir finansinio plėtojimo veiksnius, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.
  • Sukurti išmatuojamus rezultatus. Laukiami projekto rezultatai turi būti aiškiai apibrėžti ir turėtų būti nurodyta, kaip rezultatai bus vertinami ir kokie rodikliai bus naudojami.
  • Būti tarptautinis. Sukurtas turizmo produktas turi būti Europinės reikšmės – apimti mažiausiai penkias Europos šalis (punktas 5.1) ir reprezentuoti Europos bendrą paveldą ir vertybes. Didesnis nei 5 šalių skaičius bus traktuojamas, kaip pridėtinė pasiūlymo vertė.
  • Įgyvendinamas bendradarbiaujant/sukuriant konsorciumą mažiausiai iš 5 partnerių (t.y. 5 atskiri juridiniai vienetai, atskirai išvardinti dotacijos sutartyje) įsisteigusių mažiausiai penkiose šalyse.
  • Užtikrinti Europos Sąjungos indėlio į projektą matomumą.

Maksimalus Europos Sąjungos indėlis vienam projektui: €200,000.

Paraiškos priimamos iki 2013 m. liepos 31 d.

Daugiau informacijos ir kvietimo dokumentai:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=en

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas