Europos verslumo potencialo išlaisvinimas padėtų sugrąžinti ekonomikos augimą

Europai reikia daugiau verslininkų, kad ekonomika pradėtų vėl augti ir atsirastų daugiau darbo vietų. Naujos įmonės, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), sukuria daugiau nei 4 mln. naujų darbo vietų kasmet ir tai yra didžiausias naujų darbo vietų šaltinis Europoje. Pripažįstant neatsiejamą verslininkų vaidmenį ekonomikos atsigavimui, Europos Komisija (EK) 2013 m. sausį pristatė veiksmų planą „Verslumas 2020“. Veiksmų planas yra investicijų, reglamentavimo privalumų ir švietimo galimybių derinys, kuris sugrąžins Europos ekonomikos augimą.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani 2013 m. sausį pristatė veiksmų planą „Verslumas 2020“, kaip verslininkų rėmimo ir verslumo kultūros perversmo būdą. Planas pabrėžia švietimo ir mokymo vaidmenį ugdant naują verslininkų kartą bei apima konkrečias priemones skatinančias jaunimo, moterų, vyresnio amžiaus, migrantų ir bedarbių verslumą.

Plane taip pat šalinamos verslumo kliūtys kuriant ambicingas priemones naujų verslų kūrimo skatinimui, sėkmingesniam verslų nuosavybės teisių perdavimui, finansavimo galimybių gerinimui bei antros galimybės suteikimo bankrutavusiems sąžiningiems verslininkams.

„Siekiant užtikrinti visišką aiškumą, daugiau verslininkų reiškia daugiau darbo vietų, inovacijų ir didesnį konkurencingumą. Tapimas verslininku ir vizijos įgyvendinimas reikalauja daug asmeninės rizikos ir pastangų. Verslininkai yra mūsų laikų didvyriai. Verslumas yra galingiausias ekonomikos variklis istorijoje, todėl mes norime verslumą padaryti patrauklia ir prieinama perspektyva Europos piliečiams. Jeigu sugebėsime išlaisvinti Europos verslumo potencialą, galėsime sugrąžinti Europos ekonomikos augimą.“, – teigia A. Tajani.

Veiksmų planas „Verslumas 2020“ apima keletą pagrindinių sričių, kuriose reikia imtis veiksmų siekiant sukurti aplinką, kurioje verslininkai gali klestėti ir augti:

  • Finansavimo galimybių gerinimas. Be esamų finansavimo priemonių stiprinimo, EK siūlo sukurti Europos mikro-finansavimo rinką, taip pat supaprastinti mokesčių struktūrą. Šie veiksniai leistų MVĮ gauti finansavimą pasinaudojant tiesioginėmis privačiomis investicijomis, kaip mini-obligacijos, minios ir angelų finansavimas.
  • Parama svarbiausiuose verslo gyvavimo ciklo etapuose. Kadangi apie 50 proc. įmonių patiria nesėkmę per pirmuosius penkis gyvavimo metus, šalys narės turėtų skirti didesnius išteklius, kurie naujiems verslams padėtų išgyventi šį svarbų periodą. Vadybos mokymai, moksliniai tyrimai ir plėtra, koučingas ir bendradarbiavimas taip pat galėtų padėti naujiems verslams išlikti.
  • Naujos galimybės verslui skaitmeniniame amžiuje. MVĮ plėtra padidėja nuo dviejų iki trijų kartų, kai jos pasitelkia informacijos ir komunikacijos technologijas (IKT). Parama žiniatinklio pagrindu veikiančio verslo srityje pradedančioms įmonėms ir IKT mokymai gali padėti ir žiniatinklio pagrindu veikiančio verslo srityje dirbantiems verslininkams, ir tradiciniams verslams.
  • Antros galimybės suteikimo bankrutavusiems sąžiningiems verslininkams. Iki šiol didžiąją dalį (96 %) bankroto atvejų sudaro vėluojantys atsiskaitymai arba kitos praktinio pobūdžio problemos. Kadangi po bankroto verslą pradedantys yra sėkmingesni, EK pasiūlė padidinti pagalbą bankrutavusiems sąžiningiems verslininkams ir sumažinti maksimalų įstatymuose numatytą išteisinimo terminą iki trijų metų.
  • Administravimo supaprastinimas. EK ir toliau ryžtingai sieks reguliavimo naštos mažinimo.

EK taip pat ketina skatinti konkrečių visuomenės segmentų verslumą:

  • Moterų verslumo potencialas. Faktas, kad moterys sudaro 34.4 % sau darbo vietas susikuriančių europiečių rodo, kad joms reikia didesnio padrąsinimo ir paramos siekiant tapti verslininkėmis.
  • Vyresnio amžiaus žmonės. Išėję į pensiją žmonės turi vertingų žinių, kurios turėtų būti perduotos ateities kartoms, kad joms būtų lengviau kurti įmones.
  • Migruojantys gyventojai. Migrantams dažnai susiduriant su problemomis darbo rinkoje, galimybė susikurti sau darbo vietą yra vertinga ekonominių galių stiprinimo ir socialinės įtraukties priemonė.
  • Verslo kūrimo parama bedarbiams. Nedirbantiems europiečiams turėtų būti sudarytos galimybės naudotis mokymų, verslo konsultacijų ir mentorystės paslaugomis.

EK glaudžiai bendradarbiauja su šalimis narėmis, verslo organizacijomis ir susijusiomis suinteresuotomis šalimis siekiant išvesti Europą iš krizės įgyvendinant veiksmų planą „Verslumas 2020“.

Šaltinis:
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11078_en.htm

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas