„Marco Polo“ programos apžvalga

Europos Komisija (EK) nesenai priėmė komunikatą dėl „Marco Polo“ programos (2003-2013), kuri padeda įmonėms pereiti nuo krovinių vežimo keliais prie labiau aplinką tausojančių priemonių, kaip pavyzdžiui trumpų nuotolių laivyba, geležinkeliai ir vidaus vandenų keliai. Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) įgyvendina šią iniciatyvą, kaip Europos įmonių programą. 2003-2013 metų laikotarpiu 650 įmonių gavo 172 dotacijas. Komunikate (COM(2013)278) pristatomi ir EK planai dėl „Marco Polo“ programos nepatenkantys į dabartinę daugiametę finansavimo struktūrą.

„Marco Polo“ programa yra vienintelė ES finansavimo priemonė remianti krovinių gabenimo, logistikos ir kitas susijusias rinkas. Programos parama buvo orientuota  į šias priemones:

  • Krovinių gabenimo keliais keitimas trumpų nuotolių laivyba, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais arba šių transporto priemonių deriniu;
  • Europos krovinių transporto struktūrinių rinkos kliūčių šalinimui;
  • Inovatyvių „jūros greitkelių“ projektų kūrimui didelės apimties ir dažnio transporto paslaugoms;
  • Projektų kūrimui, kurie padeda išvengti transportavimo keliais – sumažina krovinių transporto poreikį keliuose ir turi tiesioginį poveikį išmetamiems teršalams;
  • Bendrų mokymosi projektų rėmimui, kurie skatintų bendradarbiavimą ir dalinimąsi žiniomis krovinių logistikos sektoriuje.

Plačiau (anglų kalba):
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2013-05-14-marco-polo-results-and-outlook_en.htm

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas