Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, yra atsakingas už įmonių apklausą ir informacijos apie įtaką verslui surinkimą. 2011 m. spalio 25 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 (toliau – reglamentas) dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuris nuo 2014 m. gruodžio 13 d. pakeis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB. Pagrindinis iniciatyvos tikslas yra užtikrinti aiškią, suprantamą ir tinkamą informaciją vartotojams apie maisto produktus, naudojant specialias ženklinimo taisykles

Padedant Enterprise Europe Network Jungtinėje Karalystėje buvo sukurta nauja technologija Norvegijoje populiariai sporto šakai. Apdovanojimus pelnęs Norvegijos orientavimosi sportininkas Olav Lundanes Orientavimosi sportas yra nacionalinis Norvegijos laisvalaikio praleidimo būdas, kai sportininkai lenktyniauja eidami, važiuodami kalnų dviračiais arba slidėmis. Varžovai turi pasirinkti greičiausią kelią iki vietos, kuri nurodoma tik varžybų pradžioje, pasitelkdami žemėlapį ir kompasą. Po kiekvienų varžybų Jan Kocbach padeda Norvegijos orientavimosi draugijai nustatyti, ką sportininkai darė gerai, o ką – blogai. Varžybų analitikas norėjo sportininkus ekipuoti akselerometrais – ant rankos riešo

Ieškote naujų ratų, nedarančių poveikio aplinkai? Išbandykite „Speedelstar“, pedalais valdomą nusileidimo nuo kalno priemonę, kurią išrado prancūzų verslininkas ir, padedant Enterprise Europe Network, parduoda mažiausiai dviejose šalyse. Vaikai lenktyniauja „Speedelstar“ Yann Dermigny, gyvenantis pietryčių Mentone, pradėjo verslą netekęs pramoninės kūrybos dizainerio darbo. Neturėdamas pinigų nupirkti riedlentes savo vaikams, jis pasiūlė sukurti kažką iš turimų priemonių, naudojant kartoną ir senos važinėjančios kėdutės ratus. Sulaukęs entuziastingų draugų ir kaimynų atsiliepimų, jis pats nusprendė imtis verslo, sukurdamas plastikinę nusileidimo keliu priemonę, kurią pavadino „Speedelstar“. Jis rado

„Papildyta tikrovė“ gali nuskambėti kaip mokslinės fantastikos filmas, tačiau du kūrybingi protai, kuriuos suvedė Enterprise Europe Network, įsitikinę, kad kompiuterio sukurta technologija pakeis reklamos pasaulį. Šiaurės Austrijos Hellmonsödt mieste, David Hubner atlieka grafinio dizaino darbus ir konsultuoja prekės ženklų klausimais savo įmonėje „Dav MarkenDesign“, kurioje jis yra vienintelis darbuotojas. Jis niekada negalvojo, kad teks dirbti su dizaineriais iš Kanarų salų, tačiau Enterprise Europe Network suteikė tokią galimybę. Enterprise Europe Network – 3000 specialistų 54 šalyse padeda verslininkams surasti verslo ir technologinius

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos ES PVM taisyklės, kurios pagerins verslo sąlygas Europoje. Elektroninės sąskaitos faktūros turės tokią pačią juridinę galią, kaip ir popierinės, o tai leis įmonėms pasirinkti jiems tinkamiausią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų pateikimo būdą. Sumažindamas administravimo išlaidas verslas turi potencialą sutaupyti iki 18 mlrd. eurų per metus. Valstybėms narėms bus leista pasiūlyti grynųjų pinigų apskaitos galimybę mažoms įmonėms, kurių apyvarta yra iki 2 milijonų eurų per metus. Tai reiškia, kad mažos ir vidutinės įmonės

Europos-Kinijos standartų informacijos platforma (angl. The Europe-China Standards Information Platform (CESIP)) teikia vertingą dvikalbę informaciją Kinijos ir Europos verslui įvairiomis temomis – nuo techninių reglamentų iki patekimo į rinką reikalavimų. Pristatyta praėjusių metų spalį, CESIP pateikia informaciją apie tūkstančius standartų ir siūlo progresyvų bendradarbiavimo ir ekonomikos augimo skatinimo būdą. Europos-Kinijos standartų informacijos platforma (CESIP) suteikia vieno langelio principu patekimo į rinką informaciją, siekiant padėti verslui internacionalizuotis ir stiprinti prekybą tarp Europos ir Kinijos smulkių ir vidutinių įmonių (MVĮ). Įvairūs techninių reglamentų

Europos Komisija priėmė sprendimą modernizuoti visoje Europoje veikiantį EURES tinklą. Šis sprendimas turėtų dar labiau padidinti darbuotojų mobilumą ir sustiprinti bendrą Europos darbo rinką. EURES reformos tikslas yra palengvinti darbo ieškančių Europiečių pastangas susisiekti su potencialiais darbdaviais kurie ieško specifinių jų turimų gabumų. Atnaujintas EURES tinklas dėmesį kreips į sektorius, kuriuose yra tam tikrų specifinių gabumų reikalaujančių darbuotojų trūkumas bei į paramą jaunų žmonių įdarbinimo programoms. EURES šiuo metu sudaro 31 įdarbinimo paslaugas ES šalyse teikiantis partneris (visose ES šalyse). Naujas

2013 metais Indija oficialiai tapo dar viena Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) nare bei padidino tinklo šalių skaičių iki 54. Ši Tinklo plėtra dar labiau atvers Azijos šalių rinkas. Indijos Enterprise Europe Network konsorciumą sudaro trys partneriai. Didžiausias jų yra Europos Verslo ir Technologijų Centras, kurio veikla yra padėti verslo ir mokslo bendruomenei Europoje ir Indijoje. Šis centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis verslo ir mokslo organanizacijomis, o tikslinė centro auditorija yra tokie Indijos verslo sektoriai kaip biotechnologijos, energetika,

Europos Komisija prieš šventes priėmė veiksmų planą, kuris nusako ateities iniciatyvų įmonių ir jų valdymo teisės įstatymų pokyčiams ES. Pastaaraisiais metais Europos Komisija atlika konsultacijas ir tyrimus įmonių valdymo srityje, kurie atskleidžia, kad reikalingas tolimesnis įstatymų tobulinimas šioje srityje. Pagrindinės identifikuotos tobulintinos sritys yra ilgalaikių akcininkų įsipareigojimų palengvinimas, skaidrumo tarp įmonės ir jos akcininkų didinimas, tarptautinių įmonių susijungimų/perėmimų tarp ES šalių narių supaprastinimas. Vidinės rinkos ir paslaugų Komisaras Michel Barnier apie šį veiksmų planą: „ Šis veiksmų planas nustato kryptį naujiems pokyčiams: