Konsultacija dėl savanoriško maisto produktų kilmės nurodymo

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, yra atsakingas už įmonių apklausą ir informacijos apie įtaką verslui surinkimą.
2011 m. spalio 25 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 (toliau – reglamentas) dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuris nuo 2014 m. gruodžio 13 d. pakeis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB. Pagrindinis iniciatyvos tikslas yra užtikrinti aiškią, suprantamą ir tinkamą informaciją vartotojams apie maisto produktus, naudojant specialias ženklinimo taisykles bei išvengti bet kokio pavojaus, atsirandančio dėl klaidinančios informacijos. Siekiant šio tikslo, reglamentas nustato informacijos sąrašą, kuris turi būti pateikiamas maisto produktų etiketėse ir pateikia bendras taisykles, kurios taikomos savanoriškai pateikiamai informacijai.
Tačiau, pagal reglamento straipsnį 28(3), kilmės šalies arba kilmės šalies vietos nurodymas yra privalomas visiems maisto produktams dviem atvejais:
1) kada, nenurodžius vartotojas gali būti suklaidintas dėl tikrosios maisto produkto kilmės šalies arba kilmės šalies vietos, ypač jeigu kartu su maisto produktu pateikiama informacija ir etiketė leistų daryti prielaidą, kad maisto produktas turi kitą kilmę arba kilmės šalies vietą. Šios nuostatos taikymui reglamentas nenumato jokių priemonių, kadangi jis vykdomas tiesiogiai ir turi būti kontroliuojamas kiekvienu konkrečiu atveju.
2) kada yra nurodyta maisto produkto kilmės šalis arba kilmės šalies vieta, tačiau ji nesutampa su pagrindinės sudedamosios dalies, tokiu atveju:
a) privalo būti nurodyta pagrindinės sudedamosios dalies šalis arba kilmės šalies vieta; arba
b) privalo būti nurodyta, kad pagrindinės sudedamosios dalies šalis arba kilmės šalies vieta nėra ta pati, kaip maisto produkto.
Reglamente nustatyta, kad 2) nuostatos taikymas bus priimtas iki 2013 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos (EK) įgyvendinimo aktu, atlikus poveikio vertinimą.
Šio klausimyno tikslas – surinkti duomenis ir informaciją, kurie padės atlikti poveikio vertinimą atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių nuomonę aukščiau aprašytame kontekste.
Klausimynas skirtas gamintojams ir/arba importuotojams, viename iš keturių žemiau išvardintų sektorių:
1. Perdirbti maisto produktai ir daržovės
2. Konditerijos gaminiai ir užkandžiai
3. Paruošti patiekalai ir sumuštiniai
4. Perdirbta mėsa, įskaitant mėsos pusgaminius ir gaminius bei perdirbtą maistą, kurio sudėtyje yra mėsos
Pridedama:
Jūsų įmonės nuomonė šiuo klausimu yra labai svarbi, todėl prašome užpildyti klausimyną ir iki kovo 12 d. atsiųsti į:
Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštujolanta.dominauskiene@chambers.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Jolanta Dominauskienė).
Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštuGintare.Zalneriunaite@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Gintarė Žalneriūnaitė).
Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštumarijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus laikomi konfidencialiais.

        Esame dėkingi už Jūsų skirtą laiką atsakant į šį tyrimą, kuris yra Europos Komisijos viešųjų verslo konsultacijų, įgyvendinamų per Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklą) dalis.