Komisija planuoja modernizuoti su įmonių valdymu susijusius įstatymus

Europos Komisija prieš šventes priėmė veiksmų planą, kuris nusako ateities iniciatyvų įmonių ir jų valdymo teisės įstatymų pokyčiams ES.

Pastaaraisiais metais Europos Komisija atlika konsultacijas ir tyrimus įmonių valdymo srityje, kurie atskleidžia, kad reikalingas tolimesnis įstatymų tobulinimas šioje srityje. Pagrindinės identifikuotos tobulintinos sritys yra ilgalaikių akcininkų įsipareigojimų palengvinimas, skaidrumo tarp įmonės ir jos akcininkų didinimas, tarptautinių įmonių susijungimų/perėmimų tarp ES šalių narių supaprastinimas.

Vidinės rinkos ir paslaugų Komisaras Michel Barnier apie šį veiksmų planą: „ Šis veiksmų planas nustato kryptį naujiems pokyčiams: akcininkams bus suteikta daugiau teisių, tačiau taip pat bus tikimasi, kad jie prisiims daugiau atsakomybės užtikrinant, kad įmonė išliks konkurencingą ilgą laiko tarpą. Nauji sprendimai taip pat leis įmones padaryti skaidresnes ir taip prisidės prie efektyvesnio įmonių valdymo visoje ES.“

Pagrindiniai veiksmų plano elementai:

1. Padidinti skaidrumo lygį tarp įmonės ir jos akcininkų ir taip pagerinti įmonės valdymą. Bus atlikti šie konkretūs veiksmai:
a. Didinant įmonės skaidrumą atsižvelgiant į įmonės valdybos įvairovės didinimą ir rizikos valdymo politiką;|
b. Gerinant įmonės valdymo ataskaitų skaidrumą;
c. Geresnant įmonės akcininkų identifikavimą;
d. Stiprinant institucinių investuotojų skaidrumo taisykles.

2. Iniciatyvos, skirtos ilgalaikių akcininkų įsipareigojimų skatinimui:
a. Skaidrumo didinimas įmonės ir jos direktorių atlyginimų politikos srityje bei akcininkų įtraukimas į įmonės atlygio sistemos nustatymą ir tvirtinimą;
b. Didinant informacijos apie įmonės ūkinę veiklą, susijusią su  įmonės direktoriui arba kontroliuojančiam akcininku priklausančiomis kitomis įmonėmis, akcininkams prieinamumą;

3. Iniciatyvos įmonių teisės srityje, kurių tikslas Europos verslo, augimo ir konkurencingumo skatinimui:
a. Skatinant tarptautinius įmonių susijungimus vidinėje ES rinkoje
b. Skaidrinti ES taisykles tarptautinių filialų ir skyrių srityje;

Be kitų dokumente minėtų pokyčių taip pat numatyta, kad bus sujungtos visos pagrindinės įmonių teisę reglamentuojančios direktyvos į vieną instrumentą, kuris palengvins šių įstatymų prieinamumą ir aiškumą.

Daugiau informacijos ir planuojamų veiksmų plano elementų rasite čia…

Aivaras Knieža

Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas