Naujos PVM taisyklės pagerins verslo sąlygas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos ES PVM taisyklės, kurios pagerins verslo sąlygas Europoje.
Elektroninės sąskaitos faktūros turės tokią pačią juridinę galią, kaip ir popierinės, o tai leis įmonėms pasirinkti jiems tinkamiausią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų pateikimo būdą. Sumažindamas administravimo išlaidas verslas turi potencialą sutaupyti iki 18 mlrd. eurų per metus.
Valstybėms narėms bus leista pasiūlyti grynųjų pinigų apskaitos galimybę mažoms įmonėms, kurių apyvarta yra iki 2 milijonų eurų per metus. Tai reiškia, kad mažos ir vidutinės įmonės neturės mokėti PVM, kol jis negaunamas iš kliento, taip išvengiant grynųjų pinigų cirkuliacijos problemos įmonėse.
Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta teigia: „Šios naujos PVM taisyklės atspindi šios dienos Europos verslo poreikius: paprastesnės procedūros, sumažintos išlaidos ir parama taikant sprendimus, kurie geriausiai atitinka verslo poreikius“.
Antroji direktyva dėl PVM sąskaitų faktūrų pateikimo buvo priimta 2010 m. liepą ir privalo būti taikoma visose valstybėse narėse nuo 2013 m. sausio 1 d. Jos tikslas yra supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų pateikimo taisykles, siekiant sumažinti verslo patiriamą naštą ir kliūtis.
Pagal šią direktyvą elektroninės ir popierinės sąskaitos įgauna vienodas teises su bendromis taisyklėmis, tokiu būdu skatinant elektroninį sąskaitų faktūrų pateikimą. Valstybės narės nebegalės nustatyti elektroninių sąskaitų faktūrų išankstinių sąlygų, tokių kaip el. parašas, o sąskaitas faktūras bus leidžiama saugoti skaitmeniniu pavidalu.
Naujos taisyklės taip pat suteikia valstybėms narėms galimybę leisti smulkiam verslui, kurio apyvarta nesiekia 2 mln. eurų, deklaruoti ir mokėti PVM, kai jie gauna arba atlieka mokėjimus, o ne sąskaitos faktūros pateikimo metu. Tai palengvins grynųjų pinigų cirkuliaciją įmonėse, ypač smulkiame versle, dėl anksčiau buvusio uždelsimo, kuris galėdavo atsirasti tarp sąskaitos faktūros pateikimo ir apmokėjimo gavimo.
PVM sąskaitų faktūrų pateikimo taisyklių perkėlimas į 27 ES valstybių narių teisės aktus yra viena iš pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės užduočių.
Pagrindinių PVM sąskaitų faktūrų pateikimo taisyklių pokyčių, kurie įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d., išsamus paaiškinimas:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/invoicing_rules/explanatory_notes_en.pdf

Šaltinis: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6366&lang=en

Informaciją parengė:

Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas