Kinija – Europa: informacija apie standartus ir rinkos reikalavimus

Europos-Kinijos standartų informacijos platforma (angl. The Europe-China Standards Information Platform (CESIP)) teikia vertingą dvikalbę informaciją Kinijos ir Europos verslui įvairiomis temomis – nuo techninių reglamentų iki patekimo į rinką reikalavimų. Pristatyta praėjusių metų spalį, CESIP pateikia informaciją apie tūkstančius standartų ir siūlo progresyvų bendradarbiavimo ir ekonomikos augimo skatinimo būdą.

Europos-Kinijos standartų informacijos platforma (CESIP) suteikia vieno langelio principu patekimo į rinką informaciją, siekiant padėti verslui internacionalizuotis ir stiprinti prekybą tarp Europos ir Kinijos smulkių ir vidutinių įmonių (MVĮ). Įvairūs techninių reglamentų rinkiniai, skirtingi standartai bei patekimo į rinką reikalavimai sukuria prekybos kliūtis tarp Kinijos ir Europos. Siekiant įveikti šias kliūtis, CESIP suteikia išsamią informaciją apie Europos ir Kinijos standartus ir patekimo į rinką reikalavimus. CESIP  šiuo metu apima tris sektorius: mechanizmus, elektros ir medicinos prietaisus. Netrukus bus prieinama informacija apie penkis naujus sektorius: tekstilę, žaislus, aerozolines skardines, pakuotę ir pastatų energetinį efektyvumą.

CESIP išskirtinumas:
  • Pirmą kartą patekimo į rinką informacija apima Kinijos pramonės standartus – labai svarbu atitikimo įvertinimui, tačiau labai sunkiai identifikuojami;
  • Patekimo į rinką informacija struktūrizuota pagal gaminių grupes;
  • Visa informacija dvikalbė – anglų ir kinų, ir nuolat atnaujinama;
  • Grįžtamojo ryšio funkcija siunčia vartotojų pasiūlymus CESIP darbuotojams.
Pagrindiniai duomenys:

CESIP nemokamai teikia elektros įrangos, medicinos prietaisų, mechanizmų ir aplinkosaugos gaminių pateikimo į rinką informaciją.
Pateikiama informacija apie daugiau nei 4500 Europos standartų, 3000 Kinijos nacionalinių standartų ir 16000 Kinijos pramonės sektoriaus standartų. Skaidrus klasifikavimas pagal tarptautinius gaminių kodus (ICS) padeda MVĮ greitai rasti svarbius jų verslo sektoriui standartus.

Šie standartai buvo paskelbti glaudžiai bendradarbiaujant Europos (CEN, CENELEC) ir Kinijos (SAC) standartizacijos organizacijoms.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-policy/article_11052_en.htm

Informaciją parengė:

Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas