Prie Tinklo prisijungė nauja narė – Indija!

2013 metais Indija oficialiai tapo dar viena Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) nare bei padidino tinklo šalių skaičių iki 54. Ši Tinklo plėtra dar labiau atvers Azijos šalių rinkas.

Indijos Enterprise Europe Network konsorciumą sudaro trys partneriai. Didžiausias jų yra Europos Verslo ir Technologijų Centras, kurio veikla yra padėti verslo ir mokslo bendruomenei Europoje ir Indijoje. Šis centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis verslo ir mokslo organanizacijomis, o tikslinė centro auditorija yra tokie Indijos verslo sektoriai kaip biotechnologijos, energetika, aplinkosauga, transportas ir prekyba.

Kitas tinklo partneris Indijoje yra Indijos pramonininkų konfederacija, kuri yra pagrindinė verslo asociacija Indijoje, o jos nariais yra 90.000 įmonių. Konfederacijos centrinė būstinė yra įsikūrusi Naująjame Delyje, o 63 filialai įsikūrė kituose svarbiausiuose miestuose. Trečiasis Tinklo partneris yra Indijos ekportuotojų federacija, kurios pagrindinis darbas yra Indijos eksporto skatinimas.

Norintiems daugiau sužinoti apie verslo plėtros galimybes Indijoje ir Tinklo teikiamas paslaugas, prašome kreiptis į artimiausią Enterprise Europe Network Lietuva partnerį.

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas