Europos Komisija (EK) svarsto  galimybę įvesti mokesčius pramonės įmonėms už  pateiktų dokumentų vertinimą Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) ir leidimų išdavimą. Teisės aktai, nustatantys leidimų gavimo procedūras maistui, medžiagoms, procesams arba teiginiams, naudojamiems maisto grandinėje, pagrindinai yra nukreipti į bendro leidimo, kad juo pasinaudotų visi operatoriai, išdavimą. Šiuo metu  moksliniai maisto produktų ir pašarų vertinimai yra pilnai padengiami iš ES biudžeto. Kai kuriais atvejais leidimas nėra bendras, o skirtas tik  tam tikram  leidimo turėtojui, kuris  įgauna tam tikrą ekonominį pranašumą iš 

Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas atlieka dabartinės telekomunikacijų duomenų saugojimo, prieigos ir naudojimo kovojant su nusikalstamumu Europos Sąjungos teisės aktų sistemos, veikiančios pagal Duomenų saugojimo direktyvą (2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB), poveikio vertinimą ir teiks pasiūlymus dėl jos peržiūros. Oficialus direktyvos tekstas lietuvių kalba skelbiamas: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:LT:PDF Europos Komisija (EK), atlikdama poveikio vertinimą, siekia išsiaiškinti

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2012 m. vasario 21 d. surengė nemokamą seminarą „Suomija – stabilus verslo partneris“. Seminaro metu „GatewayBaltic“ eksporto ekspertas Martins Tiknuss pristatė Suomijos rinką, Lietuvos įmonių eksporto ir importo galimybes, patraukliausius pramonės sektorius. Pasak jo, Suomija eksportuoja chemijos, elektronikos, mašinų ir įrangos, medienos ir metalo pramonės produktų, tačiau pagrindinės importo prekės taip pat yra iš šių sektorių.  Nors pagrindiniai Suomijos importo ir eksporto partneriai yra Rusija, Švedija

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai apima verslo ginčų sprendimo procesą, priklausantį nuo trečiosios šalies, kuri siūlo, paskiria sprendimą arba palengvina taikų sprendimą nesikreipiant į teismą. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai apima ir tokius procesus kaip mediacija, arbitražas, taikinimas ir daug kitų. Europos Komisija, siekdama išsiaiškinti ar verslui, daugiausia mažosioms ir vidutinėms įmonėms, reikia pigesnių, greitesnių ir efektyvesnių verslo ginčų sprendimo būdų nei teismai, kviečia įmones dalyvaut viešojoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę. Jei didelis ginčų kiekis nepatektų į tesimus, o verslas turėtų efektyvesnių ir

Komisija pasiūlė daugiau kaip 120 pakeitimų, siekiant supaprastinti taisykles, reglamentuojančias ES finansavimą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), miestams ir regionams, studentams, mokslininkams ir pan. Dabar tik išlieka pagrindinis klausimas, ar Europos Parlamentas ir valstybės-narės yra pasirengusios pagyvinti ES fondų įsisavinimą ir sumažinti administracinę naštą. Vis dėlto ES taisyklės dažnai yra papildomos nacionalinėmis taisyklėmis, todėl pastangos ES lygiu negali būti sėkmingos, jei nėra panašių pastangų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Štai kodėl Komisija tikisi, kad Europos Parlamento, Tarybos, taip pat valstybių-narių teisės

2012-02-15 seminaro „Maisto produktų ženklinimo reglamentavimas Europos Sąjungoje ir taikymas Lietuvoje” pranešimai

Š. m. vasario 15 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, siekdamas supažindinti verslininkus su maisto produktų ženklinimo reikalavimais, surengė nemokamą seminarą: „Maisto produktų ženklinimo reglamentavimas Europos Sąjungoje ir taikymas Lietuvoje”. Seminaro metu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vedėja Aušra Išarienė supažindino dalyvius su maisto produktų ženklinimo aktualijomis, dažniausiai pasitaikančiais maisto produktų ženklinimo pažeidimais, o vyriausioji specialistė Vida Jarošienė pristatė genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) maisto produktuose ženklinimą. Lietuvos Respublikos žemės

Graikijos ir Turkijos įmonių bendradarbiavimas informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) sektoriuje

Graikijos siuvinėjimo programinės įrangos bendrovė Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) pagalba sudarė platinimo sandėrį su įmone Turkijoje. Salonikuose įsikūrusi įmonė Compucon kuria tekstilės raštų projektavimo programinę įrangą, kurią gali nuskaityti beveik visi šablonų gamybos įrenginiai.   Eksportuojančios į keletą užsienio rinkų įmonės verslo plėtros direktorius Thomas Vassaras ieškojo tinkamo platintojo Turkijoje. Jis kreipėsi į Enterprise Europe Network biurą Salonikuose, veikiantį Šiaurės Graikijos pramonės federacijoje. „Nepaisant esamų technologijų nėra lengva pačiam rasti verslo partnerį, pavyzdžiui, naudojant internetą. Kažkas turi gauti informaciją

Europos duomenų apsaugos taisyklių atnaujinimas

Š.m. sausio 25 d. Europos Komisija (EK) pasiūlė iš esmės reformuoti ES duomenų apsaugos taisykles, siekdama stiprinti teisę į privatumą internete ir skatinti Europos skaitmeninę ekonomiką. Pateikti pasiūlymai atnaujina ir modernizuoja 1995 metais priimtos duomenų apsaugos direktyvos principus bei užtikrina teises į privatumą ir verslo išlaidų mažinimą. Pasiūlymai apima politikos komunikatą, kuris nustato EK tikslus, ir du teisės aktų pasiūlymus: reglamentą, nustatantį bendrą ES duomenų apsaugos sistemą, ir direktyvą, kuri apsaugo asmens duomenis tvarkant nusikalstamų veikų prevencijos, sekimo, tyrimo, baudžiamojo

Draugiškos aplinkai paslaugos veržiasi į naujas rinkas

Enterprise Europe Network padėjo draugiškos aplinkai Vokietijos inžinerijos įmonei žengti svarbius pirmuosius žingsnius užsienyje. Wolfgang Perbix vadovauja inžinierių konsorciumui, kurie specializuojasi užterštų pastatų, teritorijų ir sąvartynų valyme, taip pat didina pastatų energetinį efektyvumą. Enterprise Europe Network Hesene pasiūlė pagalbą, kai W. Perbix ieškojo būdų išplėsti savo veiklą už Vokietijos ribų. Tai viena iš pagrindinių Enterprise Europe Network veiklos sričių – padėti įmonėms pradėti veiklą tarptautinėje rinkoje, parinkti technologinius partnerius ir pristatyti ES finansavimo galimybes. W. Perbix Rytų Europa pasirodė tinkama konsultavimo paslaugų

Enterprise Europe Network partneris Vokietijoje – ZENIT GmbH

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) Vokietijoje vienija 60 organizacijų-tinklo partnerių, padėdamas mažoms ir vidutinėms įmonėms didžiausioje Europos ekonomikoje. Lyginant su kitomis Europos Sąjungos narėmis, Vokietija turi pakankamai didelį vidutinių įmonių skaičių, kuriose dirba nuo 50 iki 250 darbuotojų. Daugiau nei trys milijonai įmonių, patenkančių į šią kategoriją, Vokietijoje įdarbina apie 70 proc. darbo jėgos ir sudaro apie pusę BVP, tačiau tik 20 proc. eksporto apimties. Todėl ieškodamos partnerių užsienyje, jos dažnai naudojasi Enterprise Europe Network paslaugomis. „Mums malonu,